Roadmap

Koppeltaal kent op jaarbasis 2 tot 4 nieuwe releases. De inhoud van deze releases komt voort uit requests for change vanuit de IT-deelnemers, GGZ-zorgaanbieders en VZVZ-beheer. Deze requests worden in Jira ingebracht en beoordeeld door het Change Advisory Board waarin productowner Koppeltaal, de changemanager, architecten, en specialisten vanuit beheer en security participeren.

De request worden voorzien van noodzaak en omvang. Vervolgens wordt onderzocht of de voorgestelde change softwarematig of procedurematig kan worden opgelost. Desgewenst wordt een impactanalyse bij het ontwikkelteam opgevraagd. Op basis van prioriteitsstelling en impactanalyse kan worden besloten of het veranderverzoek wordt meegenomen in een eerstvolgende release. De IT-community wordt op de hoogte gesteld van de afhandeling van de veranderverzoeken en van de inhoud van de nieuwe release.

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe versie van Koppeltaal; Koppeltaal 2.0.