Release planning

Koppeltaal release: current release, planned release
Supported Koppeltaal release: Release 1.0 , 1.1, 1.2, Release 1.2.1, Release 1.3, Release 1.3.2, Release 1.3.3 (current page)

 

Inhoudsopgave

  • Historie
  • Issues als gevolg van support monitoring
  • Release plan
  • API specificaties
  • Core applications
  • Test tools 

Issues als gevolg van support monitoring

Topic/issue

Beschrijving

Impact

Requester

Keys fixen met modelvalidation tool

Oplossing: Diverse zoekindexes op database niveau zijn verbeterd

Geen

KT Support

Issue uit monitoring: Duplicate translation entries

Diverse labels in de front-end waren meerder malen gedefinieerd in de translation file

 

Oplossing: Deze zijn verwijderd

Geen

KT Support

Issue uit de monitoring: Duplicate definitions in SAL Profiles

In de Security Access Layer van het project was een tabel dubbel gedefinieerd

 

Oplossing: Deze is verwijderd.

Geen

KT Support

Issue uit monitoring: Petrel.Exceptions.NotAllowedException: It is not allowed to verwijderen de tabel.

Een knop die alleen maar werkt voor een admin was ook beschikbaar voor andere gebruikers.

 

Oplossing: Deze knop is nu verborgen voor overige gebruikers.

Geen

KT Support

Duplicate node ‘Application’ in DomainInformationTabbel

In een view in het beheerportaal was een kolom twee keer gedefinieerd.

 

Oplossing: Deze is nu verwijderd

Geen

KT Support

Keys fixen met modelvalidation tool

Added keys to fields as indicated in the logs and validation tool

Excluded relations in sal profiles as indicated by the validation tool.

Het VH platform heeft een modelvalidation tool ontwikkeld waarmee checks gedaan kunnen worden tbv clean code. Hieruit kwam een aan aantal issues

 

Oplossing: Deze issues zijn opgelost

Laag

KT Support

Issue uit monitoring: Project 'Koppeltaal' current version is not set. Migration will be skipped.

Het VH platform heeft in de config een setting genaamd current-version. Deze wordt gebruikt om het xml-applicatiemodel up to date te houden. Deze was nog niet toegevoegd, dus werkte ook niet.

 

Oplossing: settings is toegevoegd

Geen

KT Support

Issue uit monitoring:  Error while getting referedvalue

Fixed error 'Error while getting referedvalue'

In de logging werd deze fout gevonden.

 

Oplossing: een relatieveld werd uit een andere tabel bijgelezen, maar was niet bereikbaar vanwege rechten. Dit relatieveld wordt nu niet meer bijgelezen

Geen

KT Support

Issue uit monitoring: A 404 error occurred for https://prd.koppeltaal.nl/portal/jscript/jquery.min.js.

Oplossing: er wordt weer gebruikt gemaakt van de jQuery van het platform.

Laag

KT Support

Issue uit monitoring: All rules are invocable for all users. Please set enable-allow-all-external-invoked-rules to 'no' for better security.

In verband met security is het mogelijk om alle business rules zo te configureren dat ze niet aan te roepen zijn door externen dan behalve als dat expliciet is aangegeven.

 

Oplossing: Dit is toegevoegd in het rechtenprofiel van iedere gebruiker.

Middel

KT Support

As an application manager I want to be able to create an SSO user account for an application without having the system send (unneeded) credentials to that user.


 

Oplossing: Als een gebruiker aangemaakt wordt voor SSO doeleinden wordt er geen email gestuurd.

Geen

KT Support

As a Koppeltaal Functional Admin I want to receive a notification of a domain connection request if there is no domain admin configured for the domain in question so that the request does not go unnoticed.

Oplossing: Als er een domeinconnectie aanvraag wordt gedaan, terwijl er geen beheerder is voor dit domein, dan wordt Koppeltaal Support op de hoogte gesteld van de aanvraag.

Geen

KT Support

As a Koppeltaal application administrator I want to have fast load of user interface.

Oplossing: De tabbladen met informatie over het domein/applicatie worden nu on demand geladen i.p.v. vooraf. Hierdoor heeft de eindgebruiker een snellere user interface.

Geen

KT Support

As an Application Administrator I want to be able to filter on the Status of an Application Message

Oplossing: Status is toegevoegd als zoekveld

Geen

KT Support

Release Plan

= Acceptance TEST : 03-12-2017

= Go LIVE Prod: 03-01-2018

API specificaties

 
Koppeltaal API 1.3 Specs Document containing the main technical API

Koppeltaal API 1.3

Koppeltaal Functional Specs Document containing the main functional context

Functional Concepts

Koppeltaal FHIR Specs FHIR specs   http://www.hl7.org/fhir/?ref=learnmore

Core applications

 
Release 1.2 Source GITHUB  Koppeltaal Server Main Source Code Community members only https://github.com/Koppeltaal/Koppeltaal-Server
JavaScript connector GITHUB JavaScript connector for Koppeltaal Server Community members only https://github.com/Koppeltaal/Koppeltaal-JS-Connector
Android Connector GITHUB Android connector  for Koppeltaal Server Community members only https://github.com/Koppeltaal/Koppeltaal-Android-Connector
iOS Connector GITHUB iOS connector  for Koppeltaal Server Community members only https://github.com/Koppeltaal/Koppeltaal-Ios-Connector
Java Connector GITHUB Java connector for Koppeltaal Server Community members only https://github.com/Koppeltaal/Koppeltaal-Java-Connector
C# Connector GITHUB C# connector for Koppeltaal Server Community members only
Python Connector GITHUB Python  connector for Koppeltaal Server Community members only https://github.com/Koppeltaal/Koppeltaal-Python-Connector

Test tools

 
Test Portal Portal tool to be used when testing interventions  
Test Client Client test simulating the intervention  https://www.koppeltaal.nl/apps/test/games/test_game_r_1_1/kickass-test/test.html
Regression Test  Regression testing for REST API Calls  
Test Storage Service

Storage API test

 
Load and Performance Test Scripts

Load and Performance Scripts simulating the Patient, Related person and Caregiver load in a complex environment