Privacy policy

1. Algemeen

Stichting Koppeltaal verzamelt op de website www.koppeltaal.nl geen persoonsgegevens.

Als Stichting Koppeltaal gebruik maakt van (sub-)verwerkers, dan wordt daarmee een Verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de eisen van artikel 28 lid 3 AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

2. Gegevensverzameling

Op de website van Stichting Koppeltaal kunt u een contactformulier invullen, om u te abonneren op de nieuwsbrief. De informatie die u invult op het contactformulier komt terecht bij Stichting Koppeltaal: info@koppeltaal.nl.

Vragen die via de website gesteld worden komen bij Stichting Koppeltaal terecht: info@koppeltaal.nl.

3. Samenwerking Stichting Koppeltaal en VZVZ

Sinds 1 juli 2017 werken VZVZ (Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie) en Koppeltaal nauw samen aan de doorontwikkeling en verdere introductie van Koppeltaal.

4. Bewaartermijn

De door u verstrekte contactgegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is om uw vraag afdoende te beantwoorden. Daarna worden ze verwijderd.

Als u zich abonneert op de nieuwsbrief, dan wordt uw e-mailadres bewaard zolang u geabonneerd bent op de nieuwsbrief. U kunt uzelf te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrievenservice.

Uw gegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt dan voor de doelen die in dit artikel worden genoemd. 

5. Hyperlinks naar andere websites

De website www.koppeltaal.nl kan hyperlinks bevatten naar andere websites. Door op de link te klikken, verlaat u de website www.koppeltaal.nl.

Stichting Koppeltaal heeft geen zeggenschap over andere websites. Stichting Koppeltaal is niet aansprakelijk voor de werking, inhoud en/of diensten en/of websites van derden. 

6. Beveiliging

www.koppeltaal.nl is een beveiligde website. U herkent dit in de browser aan de extensie "https" en een gesloten slotje.

7. Alleen e-mail

Als u contact legt met Stichting Koppeltaal via de website, dan zijn e-mails die u van Stichting Koppeltaal ontvangt altijd afkomstig van de e-mailadressen genoemd onder 2 of afkomstig van personen van VZVZ.

8. Klachten, vragen en verbetersuggesties

Heeft u klachten, vragen of verbetersuggesties op de website? Laat het ons weten via het info@koppeltaal.nl.

9. Aanpassen privacy verklaring/cookie statement

Deze Privacy Verklaring kan worden aangepast. Zodra het versienummer wijzigt, is er sprake van een nieuwe Privacy Verklaring.

 

Versie 1.0, juni 2018