Werken bij Koppeltaal

VZVZ en Stichting Koppeltaal willen de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie van de gezondheidszorg verbeteren. Met als doel om de zorg transsectoraal beter te laten samenwerken. Samen met partners stimuleren, faciliteren en voeren we regie over beveiligde en gestandaardiseerde transsectorale digitale uitwisseling van medische gegevens. Zowel ten behoeve van zorgaanbieders onderling als hun patiënten. VZVZ en Stichting Koppeltaal zijn (een neutrale) facilitator en realisator voor transsectorale zorgcommunicatie, waar we gebruik maken van zowel markt- als IT-kennis en netwerkcoördinatie.

Productmanager GGZ

De Productmanager GGZ realiseert een met het zorgveld afgestemd productportfolio en proposities om samen de zorg beter te maken. De functionele behoeften van de leden worden vertaald naar toepassingen voor gegevensuitwisseling in de zorg die door VZVZ en haar ketenpartners kan worden ontwikkeld, aangeboden en onderhouden. In deze uitdagende functie vindt veel interactie plaats met interne en externe gesprekspartners. Je beweegt je in een complexe en dynamische omgeving in de positie als medewerker van de ketenregie-organisatie VZVZ. Met enige regelmaat geef je presentaties. De Productmanager rapporteert aan de manager Architectuur en Ontwerp.

Een groot deel van je tijd besteed je aan de verdere ontwikkeling van Koppeltaal.

Meer over de vacature