Koppeltaal voor GGZ-zorgaanbieders

Koppeltaal is de geschikte keuze voor elke GGZ-zorgaanbieder die eHealth en blended behandelprocessen beter toegankelijk wil maken voor behandelaar en cliënt. Met uw keuze voor Koppeltaal bent u verzekerd van een blended behandeling op maat, met gebruiksgemak voor zowel behandelaar als cliënt. Alle typen GGZ-zorgaanbieders kunnen gebruik maken van Koppeltaal. Daarnaast profiteren ook diverse POH-GGZ via hun ketenzorginformatiesysteem van de voordelen van Koppeltaal.

Uniek is de sectorbrede aanpak waardoor de GGZ steeds minder afhankelijk wordt van losse point-to-point koppelingen van individuele leveranciers. Eenmaal gemaakte koppelvlakken tussen systemen/modules zijn via Koppeltaal te hergebruiken voor alle andere GGZ-zorgaanbieders die zijn aangesloten bij Koppeltaal. Na aansluiting bij Koppeltaal hebben zorgaanbieders de beschikking over elke module van elke ICT-leverancier die bij Koppeltaal is aangesloten (link naar deelnemers).

  Koppeltaal voor zorgaanbieders buiten de GGZ-sector

  Koppeltaal heeft de ambitie om naast de GGZ-sector ook van betekenis te zijn voor andere zorgsectoren. Verschillende zorgaanbieders buiten de GGZ-sector hebben zich gemeld om graag gebruik te maken van de Koppeltaal-standaard.

  Inmiddels heeft Koppeltaal de eerste sectoroverstijgende stap gezet door de Koppeltaal-standaard in een pilot te beproeven bij ziekenhuis Bernhoven. Gedurende deze pilot wordt beproefd of de Koppeltaal-standaard één-op-één gekopieerd kan worden uit de GGZ-sector. Bij een succesvolle afronding van de pilot (link naar het nieuwsbericht dat komen gaat in juni) zal opschaling plaatsvinden naar meer ziekenhuizen in Nederland. Vanaf dan zal Koppeltaal een rol gaan spelen bij ziekenhuisverplaatste zorg en anderhalvelijnszorg. Voorbeelden hiervan zijn monitoring van chronische patiënten op afstand, het digitaal faciliteren van voorbereidingen en vragenlijsten voor de intake op de poli of digitale nazorg. Houd onze nieuwsbrief (link naar inschrijven nieuwsbrief) in de gaten voor meer nieuws omtrent deze ontwikkelingen.
   

  Koppeltaal voor IT-leveranciers

  Dankzij Koppeltaal wordt technische uitwisseling tussen leveranciers vereenvoudigd. In het verleden maakten leveranciers individuele afspraken over de manier van gegevensuitwisseling met andere informatiesystemen van zorgaanbieders. Dit resulteerde in een wirwar aan niet-gestructureerde manieren om informatie te delen, in verschillende talen. Met de Koppeltaal-standaard is dit verleden tijd. Koppeltaal lost dit op met een set aan afspraken over uitwisseling van blended care informatie tussen EPD, ROM en eHealth informatiesystemen. Leveranciers die aansluiten bij Koppeltaal kunnen dat doen met uiteenlopende producten:

  • EPD/ECD
  • (regionale) zorgplatformen
  • eHealth behandelportalen
  • Cliëntportalen
  • Ketenzorginformatiesystemen (KIS)
  • (P)ROM-vragenlijsten
  • eHealth producten zoals serious gaming, apps, domotica, wearables, VR

  Koppeltaal biedt leveranciers een plek (community) waar open met elkaar wordt gesproken over techniek en de kaders hieromtrent. Alle leveranciers doorlopen hetzelfde ontwikkelpad en spreken centraal heldere kaders af over de manier van gegevensuitwisseling (beheer, transport, definities, functionaliteit, roadmap). Zo worden zekerheden met elkaar gesteld die niet alleen het technische ontwikkelproces bevorderen, maar ook ten goede komen aan de oriëntatiegesprekken tussen leverancier en zorgaanbieder.

  Deelnemende apps en informatiesystemen

  Sluit nu aan!

  Het aantal deelnemers groeit gestaag. Inmiddels heeft meer dan 60% van alle GGZ-zorgaanbieders in Nederland* zich gecommitteerd aan de Koppeltaal-standaard. Deze zorgaanbieders tezamen bedienen in potentie meer dan 65% van alle GGZ-cliënten in Nederland. Een overzicht van alle huidige deelnemers vindt u hier (link naar deelnemers page).

  Ik wil ook aansluiten

  * Berekend op basis van marktomzet GGZ-zorgaanbieders Nederland