Strategisch advies IT-deelnemers

De IT-deelnemersraad is het platform binnen Koppeltaal waar vertegenwoordigers van alle IT-deelnemers op strategisch en tactisch niveau aan deelnemen. Vertegenwoordigers doen mee vanuit hun rol als (product)manager. Namens Koppeltaal zijn, vanuit VZVZ, de productmanager, implementatiemanager en kwartiermaker Koppeltaal vertegenwoordigd.

Doel

In de IT-deelnemersraad komen vertegenwoordigers van alle IT-deelnemers bijeen om op strategisch en tactisch niveau advies uit te brengen ten aanzien van technische trends en ontwikkelingen in de markt waar Koppeltaal in haar verdere ontwikkeling rekening mee dient te houden. Daarnaast is de IT-deelnemersraad de centrale plek waar alle IT-deelnemers technische zekerheden en randvoorwaarden met elkaar afstemmen. Denk daarbij aan afspraken over beheer, het realiseren van uitwisseling/transport of hoe bepaalde functionaliteiten gestandaardiseerd tot stand komen. Zo ontstaat inzicht in de planning en prioriteiten van IT-deelnemers waarbij zij samen de roadmap helder en meetbaar maken voor de komende periode.

Daarnaast heeft de IT-deelnemersraad ook een verbindende rol met de GGZ-deelnemersraad. Wensen die voortkomen uit de GGZ-deelnemersraad worden gebundeld en ingebracht in de IT-deelnemersraad voor besluitvorming en integratie van wensen in de Koppeltaal-roadmap.

Werkwijze

De IT-deelnemersraad komt drie keer per jaar bijeen.

Wat levert het op?

Deelname aan de IT-deelnemersraad van Koppeltaal geeft inspraak en medezeggenschap in de strategische en tactische keuzes die gemaakt worden over de ontwikkelingsrichting van Koppeltaal als informatiestandaard.

Vanwege de inhoudelijke doelstellingen, heeft deelname aan de IT-deelnemersraad een verplicht karakter voor alle leveranciers die een deelnemersovereenkomst hebben getekend.

 

Naast de IT-deelnemersraad, bestaat de Koppeltaal-community uit de Gebruikersraad en een Technische Community. Samen vormen zij de adviesorganen van Bestuur Koppeltaal. Ieder adviseert vanuit een andere doelgroep en draagt bij aan de verdere ontwikkeling van Koppeltaal.