De stem van de GGZ-zorgaanbieder

In de GGZ-deelnemersraad zijn alle zorgaanbieders vertegenwoordigd die zich via een ‘Letter of Commitment’PDF (LOC) hebben gecommitteerd aan Koppeltaal. Dit betreft zowel zorgaanbieders die bezig zijn met aansluiten, als zorgaanbieders die al zijn aangesloten. Iedere zorgaanbieder is vertegenwoordigd door één persoon uit het management (in de rol van ICT-manager, manager eHealth, informatiemanager). Namens Koppeltaal zijn de productmanager GGZ en adviseur Koppeltaal vertegenwoordigd.

Doel

De GGZ-deelnemersraad heeft als doel om Koppeltaal zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de doelen en wensen van GGZ-zorgaanbieders. Zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken hoe Koppeltaal op een juiste manier kan bijdragen aan de actuele IT-strategieën van zorgaanbieders op het gebied van blended care. Maar wordt tegelijkertijd ook overlegd welke verbeteringen nodig zijn bij implementaties en hoe Koppeltaal zo accuraat mogelijk de behandelaar en cliënt kan ondersteunen.
De GGZ-deelnemersraad is voor veel zorgaanbieders een belangrijk middel om de krachten te bundelen en ideeën, kennis en ervaring te delen rondom blended care en Koppeltaal-affiniteiten. Tegelijkertijd is dit het platform om actuele behoeften en vraagstukken op te halen die relevant zijn voor de doorontwikkeling van Koppeltaal. Door middel van co-creatie wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van Koppeltaal. 

Werkwijze

De GGZ-deelnemersraad komt drie keer per jaar bijeen op een centrale plek in Nederland. 

Wat levert het op?

Deelname aan de GGZ-deelnemersraad geeft zorgaanbieders inspraak en medezeggenschap in de ontwikkelingsrichting van Koppeltaal als informatiestandaard. De GGZ-deelnemersraad geeft sturing aan de planningen, productontwikkeling en keuzes op organisatorisch niveau.

Vanwege de inhoudelijke doelstellingen, heeft deelname aan de GGZ-deelnemersraad een verplicht karakter voor alle LOC-getekenden.

 

Naast de GGZ-deelnemersraad, bestaat de Koppeltaal-community uit de IT-deelnemersraad en een Technische Community. Samen vormen zij de adviesorganen van het Bestuur Koppeltaal. Ieder adviseert vanuit een andere doelgroep en draagt bij aan de verdere ontwikkeling van Koppeltaal.