Doel

In de IT-deelnemersraad komen vertegenwoordigers van alle IT-deelnemers bijeen om op strategisch en tactisch niveau advies uit te brengen over technische trends en ontwikkelingen in de markt waar Koppeltaal in haar verdere ontwikkeling rekening mee dient te houden. Daarnaast is de IT-deelnemersraad de centrale plek waar alle IT-deelnemers technische zekerheden en randvoorwaarden met elkaar afstemmen. Bijvoorbeeld afspraken over beheer, het realiseren van uitwisseling/transport of hoe bepaalde functionaliteiten gestandaardiseerd tot stand komen. Gezamenlijk wordt een roadmap opgesteld.

Daarnaast heeft de IT-deelnemersraad ook een verbindende rol met de Gebruikersraad. Wensen die voortkomen uit de Gebruikersraad worden gebundeld en ingebracht in de IT-deelnemersraad voor besluitvorming. 
 

Werkwijze

De IT-deelnemersraad komt vier keer per jaar bijeen.

Bekijk de Agenda voor een overzicht van de bijeenkomsten
 

Wat levert het op?

De IT-deelnemersraad zorgt voor inspraak en medezeggenschap in de strategische en tactische keuzes ten behoeve van de doorontwikkeling van Koppeltaal als informatiestandaard.

Vanwege de inhoudelijke doelstellingen, heeft deelname aan de IT-deelnemersraad een verplicht karakter voor alle leveranciers die een deelnemersovereenkomst hebben getekend.

 

Naast de IT-deelnemersraad heeft de Koppeltaal-community ook een Gebruikersraad van zorgaanbieders. Samen vormen zij de adviesorganen van de Eigenaarsraad. Ieder adviseert vanuit een andere doelgroep en draagt bij aan de verdere ontwikkeling van Koppeltaal. Ook is er een Technische Community waar IT-architecten zijn vertegenwoordigd.