Doel

De Gebruikersraad heeft als doel om Koppeltaal zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de doelen en wensen van zorgaanbieders. Zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. Zo wordt gekeken hoe Koppeltaal op een juiste manier kan bijdragen aan de actuele IT-strategieën van zorgaanbieders op het gebied van digitale zorgverlening. Tegelijkertijd wordt overlegd welke verbeteringen nodig zijn bij implementaties en hoe Koppeltaal zo accuraat mogelijk de behandelaar en cliënt kan ondersteunen.

De Gebruikersraad is voor veel zorgaanbieders een belangrijk middel om krachten te bundelen en ideeën, kennis en ervaring te delen rondom blended care en Koppeltaal-affiniteiten. Tevens is dit het platform om actuele behoeften en vraagstukken op te halen die relevant zijn voor de doorontwikkeling van Koppeltaal. Door middel van co-creatie wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van Koppeltaal. 
 

Werkwijze

De Gebruikersraad komt vier keer per jaar bijeen.

Bekijk de Agenda voor een overzicht van de bijeenkomsten
 

Wat levert het op?

De Gebruikersraad zorgt voor inspraak en medezeggenschap in de ontwikkelagenda van Koppeltaal als informatiestandaard. De Gebruikersraad geeft sturing aan de roadmap, productontwikkeling en keuzes op organisatorisch niveau.

Vanwege de inhoudelijke doelstellingen, heeft deelname aan de Gebruikersraad een verplicht karakter voor alle LOC-getekenden.

 

Naast de Gebruikersraad heeft de Koppeltaal-community ook een IT-deelnemersraad. Samen vormen zij de adviesorganen van de Eigenaarsraad.