Roadmap

Server-upgrade naar 1.3.5.3

De Koppeltaal-server zelf krijgt regelmatig onderhoud. De server is 12 april 2019 voorzien van versie 1.3.5.2. Inmiddels zijn enkele bugs gevonden die in release 1.3.5.3 zullen worden opgelost. Deze bugs hebben uitsluitend betrekking op de werking van de Koppeltaal-server en workarounds zijn beschikbaar. Communicatie aan de community heeft al plaatsgevonden tijdens de technische community meeting.

De versie is op woensdag 25 september beschikbaar gesteld op test-omgeving Edge. Release notes en de releaseplanning zijn bij de uitrol op Edge via de reguliere technische community mailinglijst. De release zal naar verwachting medio oktober op productie zijn uitgerold.


Koppeltaal-server release 1.3.6

Na de uitrol van 1.3.5.3 volgt begin november de uitrol van Koppeltaal-server release 1.3.6 op de test-omgeving Edge. Deze release bevat de 2-factor authenticatie voor testers en beheerders als aanvullende beveiligingsmethode voor de login-procedure op de Koppeltaal-server. Voor testers en beheerders betekent dit dat zij bij ingebruikname van 1.3.6 een login code per SMS ontvangen als zij willen inloggen op de Koppeltaal-server. Koppeltaal server-release 1.3.6 bevat geen functionele wijzigingen. Alle applicaties kunnen met Koppeltaal 1.3.3 en 1.3.5 communiceren met Koppeltaal-server release 1.3.6.

Naar verwachting zal deze release begin december zijn uitgerold op productie. Voorbereiding en communicatie over release 1.3.6 heeft al plaatsgevonden via de technische community meeting en de community mailinglijst.


"Wij willen onze applicatie voorzien van Koppeltaal 1.3.5; moeten wij rekening houden met beide releases in onze planning?"

Nee, integendeel! Elke applicatie die met Koppeltaal 1.3.5 wordt ontwikkeld, kan communiceren met de huidige Koppeltaal-server, en by design ook met de beide nieuwe releases. Dit geldt overigens ook voor alle huidige applicaties die nog op 1.3.3 actief zijn. Alle releases van Koppeltaal-server faciliteren by design bovendien in een hybride opzet per domein, waardoor binnen hetzelfde domein een applicatie met 1.3.5 kan communiceren met applicaties van andere IT-deelnemers die nog op 1.3.3 communiceren.

Meer weten over de hybride mogelijkheden? Zie het online draaiboek (klik op onderstaande button) of vraag ernaar bij koppeltaalketenregie: koppeltaalketenregie@vzvz.nl

Wat testers en beheerders dienen te weten