Met Koppeltaal de Module C doelstelling halen

De GGZ instelling waar u werkzaam bent of waar u als ICT leverancier diensten verleent, heeft aangegeven gebruik te willen maken van de VIPP-GGZ regeling (module C). Het doel is meer gebruik te maken van eHealth toepassingen als onderdeel van de behandeling en met de mogelijkheid de gegevens die hiermee verzameld worden te tonen in het EPD.

Use cases en specificaties

Koppeltaal ondersteunt alle use cases zoals omschreven door de VIPP GGZ

Dit blijkt uit het document Functionele specificaties voor de VIPP GGZ eisenPDF, paragraaf 7.3 en 7.4.

7.3. Welke processen spelen een rol?
Ten aanzien van VIPP GGZ zijn vooral de blended care processen waarin eHealth wordt ingezet voor behandelingen relevant. Het toepassen van standaarden voor Blended Care zorgt ervoor dat de Functionele specificaties zibs VIPP GGZ verschillende applicaties die in het blended care proces een rol spelen gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Het gaat om alle vormen van ICT-systemen en eHealth platforms die voor een zorgaanbieder relevant zijn om gegevens tussen uit te wisselen in de context van blended care behandelingen in de instelling. Applicaties worden geleverd door verschillende leveranciers. Deze leveranciers gebruiken API’s, een integrator of Koppeltaal om gegevens uit te wisselen onder verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder in een domein.

7.4. Welke use cases zijn relevant?
In de tabelPDF staat een voorbeeld scenario (klantreis) van een blended care proces in de ggz met daarnaast de bijpassende use cases. De use cases maken flexibiliteit, keuzevrijheid en nauwe samenwerking tussen de betrokkenen in een blended care proces eenvoudig en efficiënt mogelijk (Tabel 7.3).

 

De mogelijkheden inventariseren

Samen met een adviseur van Koppeltaal kijkt u wat bij uw organisatie past. Dit doen we aan de hand van cliëntreizen. De cliëntreis kan een uitgangspunt zijn bij het bepalen van de doelstellingen en deeltrajecten binnen de eigen GGZ instelling en hoe dit binnen de ICT-architectuur roadmap past.

Kennis maken met Koppeltaal? Neem contact op met adviseur Iris Dingenouts