Dienstverlening VZVZ in 2020 gaat onverminderd door!

Het project VIPP GGZ heeft in haar nieuwsbrief van afgelopen 22 april kenbaar gemaakt dat uitstel van de deadline van de VIPP GGZ regeling aan de orde is. Dit is het gevolg van een overleg met het ministerie van VWS waarin de intentie tot uitstel uitgesproken is. Aanleiding hiervoor is zowel de coronacrisis als de implementatie van de Toegangsverleningservice (TVS) voor het gebruik van DigiD.

VZVZ heeft kennis genomen van dit uitstel en heeft hier begrip voor. Aan het project VIPP GGZ, klankbord- en stuurgroep heeft VZVZ gecommuniceerd dat we, zowel ondersteuning en advies blijven bieden aan de GGZ-zorgaanbieders en IT-deelnemers die in 2020 willen aansluiten, als bij zorgaanbieders die dat in 2021 willen. Dat betekent dat de dienstverlening ten aanzien van de implementatie van Koppeltaal voor zowel de zorgaanbieders als de IT-deelnemers onverminderd doorgaat!