Demo event Koppeltaal

De opmars van digitale behandeling lijkt niet meer te stuiten. Dat was een belangrijke conclusie van het Koppeltaal Demo event op 10 september. IT-leveranciers, zorgaanbieders en (voor het eerst) het cliëntenplatform MIND ontmoetten elkaar op deze inspiratiedag.

Koppeltaal Demo event 2020

De tweede editie van het Demo event in Hotel Belmont te Ede bevatte drie demonstraties van digitale zorg of blended care door IT-deelnemers en zorgaanbieders. Bij alle drie werden toepassingen getoond van de eHealth-standaard Koppeltaal. Deze standaard is het laatste jaar, mede onder invloed van de VIPP GGZ-regeling, bezig aan een grote opmars binnen de GGZ-sector. 

Ontwikkeling van digitale zorg

Naast de demonstraties vroeg Rimmert Brandsma (Stichting Mind) aandacht voor veilige, gebruiksvriendelijke, effectieve en toegankelijke zorg. De Stichting die de belangen van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg en hun naasten vertegenwoordigt, riep zowel zorgaanbieders als IT-leveranciers op om het perspectief van cliënten en naasten nadrukkelijker mee te nemen in de ontwikkeling van digitale zorg. Uit een recent gehouden enquête bleek dat ruim de helft van de ondervraagden positief staat tegenover het ontvangen van (deels) digitale zorg.

Digitale zorg onderdeel van behandelaanbod

Ook de spilfunctie die behandelaren hebben in het verlenen van digitale zorg kwam aan bod. Suzanne Verheijden (ECP) ging als projectleider ‘digivaardig in de GGZ’ in op de constatering dat veel behandelaren niet staan te springen om digitale zorg. Zij weet dat vooral aan het ontbreken van goede randvoorwaarden, vaardigheden en de kennis die behoort bij digitaal werken. Helpend daarin zijn goed werkende ICT, reductie van de complexiteit van ICT en voldoende ruimte om te leren en experimenteren. Het delen van ‘best practices’, de nabijheid van digi-coaches en een goede inbedding vanuit de organisatie zijn belangrijk om digitale zorg deel uit te laten maken van het behandelaanbod.

Demonstraties van Philips Vital Health, Avinty User en Jouw Omgeving

Philips Vital Health, Avinty USER en Jouw Omgeving gingen in op de voordelen van Koppeltaal als integratiestandaard. Zo liet het EPD USER zien hoe het gebruik van de standaard veel meer inzicht  biedt in de zorgsituatie van de cliënt. USER gaat binnenkort bij 9 GGZ-instellingen de uitwisseling met Minddistrict vormgeven met Koppeltaal.

Daarnaast gaan 3 GGZ-instellingen een uitwisseling via Koppeltaal aan met eHealth-platform Jouw Omgeving. Johan Dikken ging namens Jouw Omgeving in op het gebruiksgemak dat Koppeltaal biedt bij het switchen tussen applicaties en het eenvoudig starten van modules en activiteiten zowel door behandelaar als cliënt.

Philips Vital Health had een primeur met Engage. Zij gaat samen met Patiënt+ en Minddistrict als eerste Koppeltaal toepassen buiten de GGZ, namelijk in ziekenhuis Bernhoven. Projectleider Rixt Zuidema van Bernhoven liet zien dat zij binnenkort op 3 poliklinieken Engage zal integreren met Keuzehulp en Questmanager via eHealth-standaard Koppeltaal. Patiënten hebben daardoor onder meer toegang tot enkele tientallen modules van keuzehulp, een applicatie die de patiënt helpt om de voor- en nadelen van meerdere behandelopties af te wegen. Daarnaast liet Philips Vital Health zien hoe de implementatie van Engage met Koppeltaal, Stichting Mentaal Beter GGZ helpt met flexibiliteit in het digitale behandelaanbod.

Gezamenlijke behoefte

Ate Osinga vatte namens de Nederlandse GGZ de behoefte van zowel cliënten, zorgaanbieders als IT-leveranciers goed samen: maak applicaties goed toegankelijk, zorg voor open systemen en maak relevante informatie uitwisselbaar.

Binnenkort worden de opnames van een aantal demo’s beschikbaar gesteld via de Koppeltaal-website. Een filmpje met een impressie van het demo-event is reeds beschikbaar. In het eerste kwartaal van 2021 wordt naar verwachting editie 3 van het Demo event georganiseerd.