Deelnemers bevestigen: bouwen Koppeltaal 2.0 is eenvoudiger en sneller

Een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van Koppeltaal 2.0 is de hackathon die afgelopen september plaatsvond. IT-deelnemers kregen voor het eerst de mogelijkheid om onderdelen van Koppeltaal 2.0 te bouwen. Philips Vital Health en Therapieland gingen aan de slag. De resultaten zijn positief!

Hackathon Koppeltaal

De hackathon is ingestoken vanuit het perspectief van de behandelaar en cliënt. Stel: een behandelaar wil voor de behandeling van zijn cliënt een bepaalde module inzetten van een bepaalde applicatie-leverancier. De behandelaar kan snel beschikken over de gewenste module en deze vanuit zijn behandelomgeving delen met de cliënt. De cliënt krijgt toegang tot de module vanuit zijn patiëntomgeving. De leveranciers van deze omgevingen leggen met Koppeltaal de juiste verbindingen.

Tijdens de hackathon hebben de leveranciers deze use case, met gebruik van ontwikkelde documentatie, succesvol gecodeerd. Zij hebben een verbinding gemaakt met een zogenoemde FHIR-store. Dit is een server waar cliënt- en behandelgegevens zijn opgeslagen. Straks kan dat een server zijn van de zorgaanbieder zelf. Vervolgens is het gelukt om de verbinding te leggen tussen de applicaties van de leveranciers om zodoende, als behandelaar of cliënt, een eHealth-module op te roepen.

De leveranciers hebben dit resultaat binnen anderhalve dag voor elkaar gekregen. Is dat snel? “Ja! Zeker, als leveranciers aangeven dat het bouwen van Koppeltaal 1.x gemiddeld 80 werkdagen kost. De documentatie was dus al zo duidelijk dat er snel gebouwd kon worden”, antwoord Fokke Rispens, projectleider Koppeltaal 2.0. De hackathon leidde dan ook tot positieve reacties van de leveranciers.

“De hackathon heeft aan alle kanten aan onze verwachtingen voldaan. We hebben in anderhalve dag de basisconnectiviteit geïmplementeerd en getest!” – Theo Stolker – Philips Vital Health
 

Meer eenvoud en meer keuzevrijheid

De huidige Koppeltaal 1.3 versie is een doorontwikkeling op basis van technieken en inzichten uit 2014. Keuzes uit de begintijd van Koppeltaal lieten veel ruimte aan GGZ-zorgaanbieders en leveranciers bij hun implementaties van Koppeltaal. Daarmee ontstonden verschillende zogenoemde dialecten van Koppeltaal 1.x. Door deze dialecten is meer tijd voor afstemming en aanpassingen nodig om systemen van verschillende dialecten met elkaar te laten communiceren.

Koppeltaal 2.0 is weer helemaal van deze tijd. Gebaseerd op de technieken en inzichten van nu is complexiteit sterk teruggebracht en zijn dialecten niet meer nodig. Koppeltaal 2.0 werkt met een beperkt aantal profielen waardoor leveranciers functionaliteit in kortere tijd kunnen realiseren en hergebruiken in verschillende situaties.

Hierdoor ontstaat voor zorgaanbieders meer keuzevrijheid in het koppelen met eHealth-modules of ROM-applicaties die zij relevant vinden voor de behandeling van hun cliënten. Cliënten krijgen daardoor sneller toegang tot betere digitale zorg.

Leveranciers die al op Koppeltaal zijn aangesloten kunnen straks met de gewenste configuratie eenvoudig en snel een koppeling leggen. Tegelijkertijd verlaagt de drempel voor nieuwe leveranciers om toe te treden tot Koppeltaal. Zij kunnen straks een stuk eenvoudiger en sneller implementeren.

 

Hoe nu verder?

Per 1 april 2022 zal Koppeltaal 2.0 gereed zijn. Vanaf dat moment kunnen huidige Koppeltaal-gebruikers overstappen van Koppeltaal 1.x naar 2.0. Koppeltaal ondersteunt u bij deze migratie. Vanaf 30 september 2022 wordt de dienstverlening van Koppeltaal 1.x afgebouwd. Zorgcommunicatie vindt dan uitsluitend nog plaats met gebruikt van Koppeltaal 2.0.De volledige planning vindt u op onze website.

Aanmelden voor simulaties

Nog dit jaar gaat de projectorganisatie Koppeltaal 2.0 simulaties organiseren met enkele GGZ-zorgaanbieders en hun leveranciers. Deze zijn bedoeld om in kaart te brengen hoe de verschillende GGZ-zorgaanbieders nu met Koppeltaal werken. Zo brengen we de verschillende dialecten in kaart en kunnen we een plan van aanpak opstellen om Koppeltaal 2.0 nog meer plug-and-play te maken en dus makkelijker en sneller te implementeren is. Dit kan alleen met hulp van de reeds aangesloten GGZ-zorgaanbieders. Is uw organisatie aangesloten op Koppeltaal? Meld u dan voor de simulaties aan via info@koppeltaal.nl.