Deze 12 GGZ organisaties vertegenwoordigen meer dan 50% van de cliënten.


Ook GGZ Centraal heeft de Letter of Commitment getekend en zich daarmee in de rij van 12 GGZ instellingen gevoegd die Koppeltaal steunen. Met deze ondertekening werd direct een mijlpaal bereikt want de 12 hebben samen méér dan 50% marktbereik binnen de GGZ sector, gemeten in totaalomzet en het aantal cliënten. Belangrijk omdat er zo voldoende draagvlak is om efficiënt de juiste infrastructuur te realiseren.
 
Aangesloten GGZ organisaties werken met Stichting Koppeltaal nauw samen richting leveranciers en profiteren van elkaars ervaringen en oplossingen. Hoe meer partijen mee doen in doorontwikkelingen op het gebied van informatie-uitwisseling hoe aantrekkelijker, ook voor leveranciers, om te blijven investeren. De uiteindelijke winnaars zijn de client en de zorgverlener.
 
Matthijs Jantzen, projectleider e-health bij GGZ Centraal motiveert de keuze: “Koppeltaal biedt GGZ instellingen de mogelijkheid om tegen relatief lage kosten gestandaardiseerde, veilige en duurzame koppelingen te bouwen. Die kans grijpen wij met beide handen aan. Hoe meer GGZ instellingen volgen hoe groter de besparing voor alle partijen."
 
Stichting Koppeltaal is dagelijks in gesprek met de sector en de verwachting is dat de lijst met gecommitteerde GGZ organisaties de komende maanden zal blijven groeien. De stijgende lijn die sinds begin 2018 is ingezet, laat zien dat de markt net als wij overtuigd is van de meerwaarde die KoppeltaalGGZ biedt. 
 
Iris Dingenouts, adviseur KoppeltaalGGZ: “Wij zien dat partijen steeds meer gaan samenwerken aan nieuwe oplossingen in het belang van de client en daar zijn wij trots op!”
 
Met de komst van GGZ Centraal zijn dit de partijen die hun systemen aansluiten op Koppeltaal.

 1. Parnassia Groep
 2. Arkin 
 3. Altrecht
 4. Dimence
 5. GGzE
 6. Yulius
 7. Mentaal Beter
 8. GGNet
 9. GGZ Groep
 10. Stichting Arq
 11. Vitaalpunt 
 12. GGZ Centraal

Wilt u meer weten over de meerwaarde van Koppeltaal binnen uw organisatie? Neem dan contact op met adviseur, Iris Dingenouts via dingenouts@vzvz.nl