Groei in 2019

Na het eerste kwartaal van 2019 maken in totaal 31 GGZ-instellingen en eerstelijns GGZ-organisaties gebruik van KoppeltaalGGZ. Dit brengt de tussenstand op 21 verschillende applicaties met in totaal 78 koppelingen van verschillende leveranciers.

Aangesloten GGZ instellingen:

 • Mentaal Beter
 • Antes
 • EHealthWarenhuis (onderdeel Parnassia)
 • GGZ Breburg
 • GGZ Eindhoven
 • Iriszorg
 • Vitaalpunt
 • Arkin

De volgende instellingen hebben zich ook gecommitteerd aan KoppeltaalGGZ en zijn gestart met het verkennen en/of implementeren van verschillende toepassingen in het zorgproces.

 • Altrecht
 • Dimence
 • GGNet
 • GGZe
 • Yulius
 • ARQ
 • GGZ Centraal
 • GGZ Groep

Ook een groeiend aantal ICT leveranciers sluit steeds meer applicaties aan op KoppeltaalGGZ.

Het gemak van KoppeltaalGGZ

Veel GGZ-instellingen hebben te maken met meerdere informatiesystemen zoals EPD’s, ROM en e-health applicaties die moeilijk met elkaar te verbinden zijn. Dit betekent in de praktijk vaak dat gegevens niet up-to-date zijn, dubbele administraties en veel ‘knip en plak’-werk. Een groeiende groep GGZ-instellingen verwacht dat systemen gewoon automatisch informatie uitwisselen zonder hiervoor zelf het wiel te moeten uitvinden. Koppeltaal ondersteunt het uitwisselen van berichten en gegevens tussen eigen informatiesystemen die voorheen los van elkaar functioneerden.

Groeiend gebruik zorgt voor afnemende ontwikkelkosten

Omdat GGZ-instellingen en IT-leveranciers binnen Koppeltaal via deelnemersraden afspraken maken over een gemeenschappelijke taal, ontstaat standaardisatie. Door deze afspraken kunnen beproefde verbindingen tussen systemen hergebruikt worden. IT-eisen ten aanzien van verbindingen worden zodoende eenduidiger en zorgen voor een daling van de gemiddelde ontwikkelkosten per applicatie.

Alles wat binnen Koppeltaal ontwikkeld is kan door meer instellingen gebruikt worden maar ook door meer leveranciers uitgebreid en aangeboden worden. Zo digitaliseren we samen de GGZ zorg met één gemeenschappelijk doel; het beter helpen van cliënten.