Wil jij meebouwen aan de toekomst van de zorg?

Wil jij een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het programma Koppeltaal en van de architectuur voor gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders en cliënten in de GGZ via het Landelijk Schakelpunt? Dat kan bij VZVZ.

  VZVZ wil de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie van de gezondheidszorg verbeteren, met als doel om spelers in het zorgveld beter te laten samenwerken. Dit doen we door samen met onze partners de beveiligde en gestandaardiseerde elektronische uitwisseling van medische gegevens te stimuleren en te faciliteren. En we voeren de regie over dit proces. Dit alles ten behoeve van zorgaanbieder en hun patiënten.

  Als architect lever je een substantiële bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de architectuur ten behoeve van de elektronische uitwisseling van patiëntgegevens in een optimaal functionerende infrastructuur. Je levert een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het programma Koppeltaal (www.koppeltaal.nl) en van de architectuur voor gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders en cliënten in de GGZ via het LSP (www.vzvz.nl).

  Met de toepassing Koppeltaal werken we aan een standaard voor informatie-uitwisseling met eHealth-applicaties en serious games om door blended care (traditionele behandeling en eHealth) een bijdrage te leveren aan betere behandelingen, verkorten van wachttijden en een afname van de administratieve werkdruk. Als architect van Koppeltaal zit je bovenop de laatste ontwikkelingen van eHealth.

  Wat ga je doen?

  Je formuleert en onderhoudt een gezamenlijk gedragen visie op de rol van de zorginfrastructuur in de informatie-uitwisseling in de zorg in zijn algemeenheid en voor de sector GGZ in het bijzonder. Dit doe je in samenspraak met onder andere de zorgaanbieders, Stichting Koppeltaal, IT-deelnemers / XIS-leveranciers, Nictiz en intern met architecten, productmanagers en adviseurs. Deze visie vertaal je naar productverbeterings- en ontwikkelvoorstellen.

  De producten maken gebruik van infrastructurele componenten van Koppeltaal of de landelijke infrastructuur, de architecten voor het GGZ-domein werken daarom nauw samen met de productmanagers voor dit domein.

  Je werkt samen met  een collega aan de Koppeltaalarchitectuur waarbij jij hoofdzakelijk de business architectuur vormgeeft en je collega de solutions architectuur. Bij afwezigheid zijn jullie in staat elkaars taken tijdelijk waar te nemen.

  Met de volgende taken ga jij aan de slag:

  • Ontwikkelen van architectuur in de aan uitwisseling gerelateerde zorgcommunicatie;
  • Analyseren van veranderingsbehoefte in het zorgveld van de GGZ en daarbij betrokken ICT-leveranciers;
  • Opstellen van architectuurontwerpen voor nieuwe functionaliteiten, zorgtoepassingen en zorgdiensten en voor de optimalisatie van de bestaande architectuur;
  • Inrichten van programma’s van eisen voor de realisatie van de opgeleverde ontwerpen;
  • Ondersteunen bij de realisatie en gebruik/exploitatie van de basisinfrastructuur en zorgtoepassingen die daar gebruik van maken;
  • Afstemmen met diverse belanghebbenden in de Koppeltaal-community voor input op de architectuur, waaronder architecten van GGZ-deelnemers, hun IT-leveranciers en de architecten van de leverancier van de Koppeltaalserver;
  • Initiëren van overleggen met stakeholders indien de oplossing van een (urgent) issue dit vraagt.

  De architect rapporteert aan de manager IT Ontwerp & Architectuur.

  Wat vragen we van jou?

  Om deze functie goed te kunnen vervullen ben je proactief ingesteld en heb je goede analytische vaardigheden. Communicatief ben je sterk, zowel mondeling als schriftelijk en je bent in staat de wijze waarop je communiceert aan te passen aan je doelgroep. Je weet uitstekend prioriteiten te stellen. Je bent je bewust van de diverse (soms) tegenstrijdige belangen van IT- en GGZ-deelnemers en handelt daar op transparante wijze naar. Een positief kritische houding wordt op prijs gesteld. Je weet politieke gevoeligheid in te schatten en laat deze meewegen in je handelen en argumentatie. Als medewerker van een ketenregie-organisatie kun je omgaan met diversiteit in belangen, identiteiten en perspectieven, met bijbehorende complexiteit en ambiguïteit die de keten in zich draagt.

  Daarnaast breng je het volgende mee: 

  • Afgeronde masteropleiding (pré) op het gebied van informatica en/of medische informatiekunde en/of op het gebied van geestelijke gezondheidszorg;
  • 5 tot 10 jaar relevante werkervaring als Business-architect in een zorg & ICT-omgeving;
  • Kennis en ervaring met ICT-processen en informatiesystemen; 
  • Vaktechnische kennis van veilige infrastructuren en communicatiestandaarden;
  • Kennis van informatieanalyse; 
  • Kennis van TOGAF en/of andere architectuur-frameworks;
  • Kennis en ervaring met specificatietalen Archimate en UML (pré);
  • kennis en ervaring met applicatie Enterprise Architect (EA) (pré). 

  Je bent een teamspeler, maar ook in staat om zelfstandig en hands on te werken, met veel overtuigingskracht en resultaatgerichtheid en je kunt effectief opereren.

  Wat krijg je van ons?

  Je komt terecht in een innovatieve en dynamische organisatie die gestaag groeit en waarin je kan meegroeien. Er heerst een informele en collegiale sfeer binnen VZVZ. De werkzaamheden zijn zeer veelzijdig.

  Wij bieden: 

  • Een uitstekend salaris inclusief een eindejaarsuitkering
  • Een pensioenregeling
  • Een opleidingsbudget
  • Laptop en smartphone
  • Flexibele werktijden

  Kom je bij VZVZ in dienst, dan vragen we jou een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te leveren. 

  Solliciteer direct

  Disclaimer

  • Indien we voor de genoemde sluitingsdatum een geschikte kandidaat hebben gevonden, kan het zijn dat we de vacature eerder dan de vermelde sluitingsdatum van onze website verwijderen. Reacties die na sluitingsdatum binnenkomen, nemen we niet in behandeling.
  • De sluitingsdatum kan verlengd worden tijdens ons selectieproces. Indien je nog niets van ons vernomen hebt, nemen we je sollicitatie mee in de verlengde sollicitatieprocedure.