Nieuwe IT-deelnemers krijgen sneller toegang tot kennis en ervaring van de huidige IT-deelnemers

De partijen in de Koppeltaal community blijven vernieuwen om de kwaliteit verder te verhogen. De IT-deelnemersraad besloot onlangs op voorstel van Koppeltaal VZVZ tot uitbreiding van de huidige supportmogelijkheden voor nieuwe IT-deelnemers. Nieuwe IT-deelnemers gaan rechtstreeks ondersteuning krijgen van de huidige IT-deelnemers bij hun initiële kennismaking met Koppeltaal. Deze ondersteuning kan vervolgens worden verlengd in een dienstovereenkomst. Hierdoor krijgen nieuwe IT-deelnemers sneller toegang tot kennis en ervaring van de huidige IT-deelnemers. Ontwikkelaars zijn hierdoor sneller in staat om Koppeltaal toe te passen in hun applicatie. Dit draagt bij aan het verkorten van de doorlooptijd van ontwikkelactiviteiten van de nieuwe IT-deelnemers. 

Nieuwe dienstverlening

De uitbreiding betreft twee nieuwe diensten:

  1. De developer van de adapter zal tijdens de technische workshop consultancy verlenen aan de developer van de nieuwe IT-deelnemer over de integratie van de applicatie met de adapter van Koppeltaal. De developer van de adaptor blijft ook na de technische workshop beschikbaar tot een maximum van vier uren. Koppeltaal VZVZ heeft deze dienstverlening opgenomen in haar dienstportfolio en maakt hierover afspraken met de adapter-ontwikkelpartijen.
  2. Naast deze initiële vier uren support krijgt de nieuwe IT-deelnemer van de adapter-ontwikkelpartij het aanbod voor een support-overeenkomst. Dit is een rechtstreekse overeenkomst tussen beide partijen zonder betrokkenheid van Koppeltaal VZVZ. Ook de huidige IT-deelnemers kunnen een dergelijke overeenkomst afsluiten met de adapter-ontwikkelorganisaties. Deze support komt aanvullend op de community based support van de Koppeltaal developer community via Slack en mailinglists. Deze combinatie van community en commerciële support is gangbaar in de open source gemeenschap. Een bekend voorbeeld vormt leverancier Red Hat van het gelijknamige Linux besturingssysteem.

Op basis van leerervaringen

De afgelopen maanden is ervaring opgedaan met rechtstreekse ondersteuning van developers van nieuwe IT-deelnemers door ervaren developers van de technische community op basis van een inhuurafspraak tussen beide partijen. De reacties en ervaringen waren zeer positief. De nieuwe IT-deelnemer kon nu sneller issues tackelen, waardoor de benodigde uren van developers efficiënter worden benut. De ontwikkelpartij van de adapter kreeg hierdoor meer inzicht voor verbeteringen, die mogelijk ook relevant zijn voor andere adapters van Koppeltaal.

Kennisdeling heeft dus zeker meerwaarde voor alle betrokkenen in de community. Deze ervaringen komen met de nieuwe diensten structureel beschikbaar voor alle IT-deelnemers.