ADHDcentraal kiest voor Koppeltaal

Begin dit jaar heeft ADHDcentraal de keuze gemaakt voor Koppeltaal. Het EPD Medicore wordt gekoppeld aan Minddistrict. Er wordt gestart met een eenvoudige use case, namelijk een naadloze login voor zowel behandelaar als patiënt via Single sign On (SSO)(koppeltaalbericht Launch Sequence/SSO). Dit betekent dat de behandelaar vanuit Medicore direct naar Minddistrict kan gaan. En de patiënt krijgt vanuit het portaal rechtstreeks toegang tot Minddistrict. Eventueel wordt dit in de toekomst uitgebreid met patiënt- en behandelaargegevens en (ROM)vragenlijsten. ADHDcentraal kiest voor een gefaseerde aanpak: "We willen snel in productie met eHealth".

Waarom Koppeltaal?
"Er is voor Koppeltaal gekozen omdat het aansluit bij onze kernwaarden van bekwaamheid, betrouwbaarheid, betrokkenheid, transparantie en onafhankelijkheid. Door te kiezen voor Koppeltaal kiezen we voor dé standaard taal, die het voor patiënt en voor behandelaar (op termijn) mogelijk maakt om via één digitale voordeur het gehele pallet aan behandelinformatie te benaderen. Onafhankelijk van de keuzes in software architectuur op de achtergrond", aldus Ingrid Verkerk, Operationeel Manager.