Als voorbereiding op Koppeltaal 2.0 en de aansluiting op MedMij

De keten Koppeltaal migreert naar versie 1.3.5. In april is versie 1.3.5 van Koppeltaal op de Koppeltaalserver geplaatst.  IT-deelnemers hebben afgesproken om de migratie naar Koppeltaal 1.3.5 eind Q3 / begin Q4 afgerond te hebben. Alle oudere versies zijn vanaf dat moment niet meer toegestaan. Release 1.3.5. is belangrijk, omdat deze als een voorbereidende release op Koppeltaal 2.0 wordt gezien.

Acceptatie en ketentesten

Diverse leveranciers hebben inmiddels hun applicatie door Koppeltaal VZVZ laten accepteren voor gebruik van Koppeltaal 1.3.5. Zij gaan nu samen met de zorgaanbieders ketentesten opzetten. Met deze test stelt de zorgaanbieder met haar leveranciers vast dat de vernieuwde applicatie probleemloos communiceert met de andere applicaties. Backwards compatibility zorgt ervoor dat 1.3.5 en oudere versies tijdelijk naast elkaar gebruikt kunnen worden. Ingebruikname van de vernieuwde applicatie op basis van Koppeltaal 1.3.5 levert daardoor geen risico op voor zorgcommunicatie tussen behandelaar en cliënt.

Koppeltaal VZVZ en IT-deelnemers werken nauw samen aan deze migratie. Koppeltaal VZVZ ondersteunt de migratie met test-omgevingen, inventarisaties van de voortgang, en het online draaiboek.

Online draaiboek 1.3.5

 

Het belang van release 1.3.5 voor Koppeltaal 2.0

Release 1.3.5 is de voorbereidende release op ingebruikname van Koppeltaal 2.0. Koppeltaal maakt al sinds 2016 gebruik van FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resource, uitgesproken als: fire) versie DSTU1 en is daarmee internationaal koploper. In Koppeltaal 2.0 zal gebruik gemaakt gaan worden van een nieuwe versie van FHIR. Op dit moment is dat versie STU3. Met FHIR versie STU3 en volgende versies zijn nieuwe wensen - zoals het gebruik van ZIBs - beter te realiseren.

De ingebruikname van een nieuwe versie van FHIR betekent dat de keten Koppeltaal als één van de eersten een migratietraject doorloopt naar een nieuwe FHIR-versie. Voor continuïteit van productie is in het ontwerp als uitgangspunt opgenomen dat Koppeltaal 2.0 compatible is met Koppeltaal 1.3.5. Zorgaanbieders en leveranciers kunnen daardoor in hun eigen tempo uitrollen. Het ontwerp van Koppeltaal 2.0 wordt deze zomer gereviewd met IT-deelnemers en GGZ-instellingen.

Aansluiten op de standaard van MedMij

FHIR is de nieuwe HL7-standaard voor informatie-uitwisseling in de zorg. Deze standaard wordt inmiddels internationaal in gebruik genomen. In Nederland maakt onder andere het afsprakenstelsel MedMij ook gebruik van FHIR voor zorgcommunicatie voor de burger. Bij de keuze voor een nieuwe FHIR-versie is het belangrijk dat Koppeltaal een versie gebruikt die aansluit op het afsprakenstelsel MedMij. Ontwikkel- en beheerorganisaties in de zorg kunnen daardoor hun kennis bundelen op dezelfde versie, wat efficiency-voordelen oplevert.