Verbreding Koppeltaal

De komende maanden gaat Koppeltaal verkennen hoe de Koppeltaal-standaard zo goed mogelijk aansluit op de behoeften vanuit de medisch-specialistische zorg. Met ziekenhuis Bernhoven is al een pilot gestart; reden voor een bredere verkenning. De afgelopen maanden zijn we met verschillende ziekenhuizen in gesprek geweest om te toetsen welke rol de Koppeltaal-standaard kan spelen in de ziekenhuissector. Uit deze gesprekken bleek dat bij veel ziekenhuizen interesse is om concreet mee te denken en te verkennen waar de meerwaarde ligt van een landelijke eHealth-standaard. Het webinar Koppeltaal 2.0 mocht ook op belangstelling rekenen vanuit deze sector.

Werkgroep

Gezien de interesse en het enthousiasme is besloten om de krachten en wensen te bundelen door een werkgroep samen te stellen. Hier nemen ziekenhuizen (zowel perifeer, topklinisch als academisch) aan deel om gezamenlijk te werken aan de doorontwikkeling van Koppeltaal, passend voor gebruik in ziekenhuizen. De werkgroep heeft tot doel:

  • Inventariseren eHealth-strategieën
  • Inventariseren platforms, contents en use cases
  • Komen tot een lijst met requirements als input voor volgende versies van Koppeltaal om de standaard meer toepasbaar te maken voor de ziekenhuissector

De ziekenhuizen waarmee de eerste verkenning heeft plaatsgevonden, zijn inmiddels uitgenodigd voor de werkgroep. Deze start eind mei. Wilt u ook graag onderdeel gaan uitmaken van deze werkgroep en als vertegenwoordiger namens uw ziekenhuis verkennen wat Koppeltaal kan betekenen? Meld u dan voor 15 mei via info@koppeltaal.nl voor meer informatie.