Een vooruitblik

Na zo’n succesvol jaar als 2020 lijkt het nieuwe jaar 2021 minstens zo succesrijk te worden. Een korte vooruitblik:

Marktverbreding
De meerwaarde van Koppeltaal is inmiddels in de GGZ duidelijk geworden. Eind vorig jaar heeft  Stichting Koppeltaal toestemming gegeven om hergebruik van de standaard in andere sectoren te onderzoeken. Rond het uitkomen van deze nieuwsbrief start de Koppeltaal-pilot bij Ziekenhuis Bernhoven. Op basis van de bevindingen en ervaringen volgt onderzoek naar een verdere inzet in de medisch specialistische zorg. Samen met een aantal ziekenhuizen vindt bovendien  inventarisatie plaats van de behoefte aan aanvullende usecases/berichten.

VIPP GGZ
Zo’n 35 instellingen die deelnemen aan het VIPP GGZ-programma hebben besloten hun eHealth te ontsluiten met behulp van Koppeltaal. Inmiddels is de helft van deze instellingen al live; de andere helft (20 instellingen) krijgt nog ruim voor de deadline van de regeling ondersteuning bij het behalen van hun doelstellingen.

Koppeltaal 2.0
In de zomer van 2021 ziet een nieuwe versie van Koppeltaal het daglicht. De verwachtingen daarover zijn hooggespannen. Een groot aantal leveranciers en zorginstellingen werkt momenteel samen aan deze nieuwe versie, die Koppeltaal vooral op een hoger technisch niveau zet. Het toetreden tot en gebruik van Koppeltaal wordt daardoor een stuk aantrekkelijker.
Koppeltaal 2.0 is gebaseerd op HL7 FHIR R4, de actuele versie van deze standaard voor uitwisseling van zorginformatie. Eén van de uitgangspunten is dat versie 2.0 van Koppeltaal ook beschikbaar moet zijn voor andere platformen dan alleen in de GGZ. Daarvoor moeten zij zich conformeren aan de specificaties van Koppeltaal.