Update

Deze zomer is de ontwikkeling Koppeltaal 2.0 met volle kracht door gegaan. Naast de functionaliteit zijn authenticatie en autorisatie belangrijke onderdelen van de nieuwe standaard. Deze onderdelen zijn op applicatieniveau gerealiseerd. Daarmee is het zogenoemde Secure Skeleton afgerond en het Minimal Viable Product gereed om te gaan testen. 

Proces naar Koppeltaal 2.0

Hackatons

De eerste hackaton met leveranciers is net achter de rug. In deze hackathon zijn leveranciers aan de slag geweest met coderen. Belangrijke vragen daarbij zijn: Hoe werkt de implementatie van de standaard in de praktijk? En hoe kunnen we de tijd die het kost om applicaties in te bouwen in Koppeltaal zo kort mogelijk houden? De uitkomsten van de hackathon zijn zeer waardevol voor de uiteindelijke oplevering van Koppeltaal 2.0. De hackathon is mede begeleid door PROVES, een dienst van VZVZ waarin zorginnovaties en informatieuitwisseling worden beproefd en van theorie naar praktijk worden gebracht.
 

Migratie en simulaties

Vanwege de VIPP regelingen en wijzigingen aan het bekostigingsmodel is de druk op GGZ-instellingen zowel nu als begin 2022 hoog. Daarom is besloten de migratie van de huidige Koppeltaalversie (1.x) naar Koppeltaal 2.0 uit te stellen tot het tweede kwartaal van 2022. Voor alle GGZ-instellingen die op dit moment Koppeltaal gebruiken is die migratie noodzakelijk. Om de migratie zo goed mogelijk voor te bereiden worden er in oktober simulaties uitgevoerd. Simulaties leveren informatie op over de wijze waarop gemigreerd moet worden. Het resultaat van de simulaties is een migratieplan per domein. Het is dus belangrijk dat zowel IT-leveranciers als betreffende GGZ-instellingen deelnemen aan deze simulaties. Dit zal op de komende deelnemersraden besproken worden (30 september jl. en 12 oktober).