Een update

Vorige maand berichtten wij dat het project Koppeltaal 2.0 officieel van start is gegaan. Koppeltaal 2.0 wordt de nieuwe versie van de eHealth-standaard Koppeltaal. Afgelopen maand is gestart met de eerste, inrichtende fase; tijd voor een update. 

De inrichtende fase staat in het teken van het omzetten van alle wensen, eisen en randvoorwaarden in een eerste schets van de architectuur. Om tot deze schets te komen, zijn use cases opgesteld waarin de eerder bij de GGZ-zorgaanbieders en IT-deelnemers verzamelde input is verwerkt. Vanuit beheersmatig en juridisch perspectief zijn hier randvoorwaarden aan toegevoegd. Zodra de visie-werkgroep de schets oplevert, wordt de klankbordgroep met IT-deelnemers en GGZ-zorgaanbieders uitgenodigd om hier feedback op te geven.
 

Realiseren, beproeven en oogsten

De ontwikkeling van Koppeltaal 2.0 is een agile proces. Daarbij vindt de ontwikkeling van een eerste versie plaats in verschillende sprints. Er zijn in totaal zes opeenvolgende sprints van elk een maand voorzien. De eerste versie die hieruit voortkomt, wordt beproefd in proeftuinen. Op die manier is het mogelijk het eindresultaat tijdig bij te sturen. Tegelijkertijd worden tijdens de sprints ook interface-beschrijvingen en een implementatiehandleiding geschreven. Door ook de klankbordgroep inhoudelijk om feedback te vragen, ontstaat naast de feedback vanuit de proeftuinen een tweede feedbackloop.
 

Belangstelling en deelname

Op dit moment hebben acht IT-leveranciers belangstelling getoond mee te doen. Twee van hen doen al actief mee in de visie-werkgroep. Ook zijn er acht GGZ-zorgaanbieders die actief mee doen, variërend van deelname in de visie-werkgroep tot deelname in de klankbordgroep.

Wilt u als deelnemer aan Koppeltaal (hetzij IT-deelnemer of GGZ-zorgaanbieder) ook een rol spelen bij de ontwikkeling van Koppeltaal 2.0? Dat kan door deelname aan de klankbordgroep of een proeftuin. Met elkaar bouwen we zo aan een nog beter Koppeltaal! Aanmelden kan via Productmanager Koppeltaal Zweder Bergman.