Update

Koppeltaal 2.0 krijgt meer en meer vorm. Waar wij u in maart berichtten dat de eerste sprint van het project was afgerond, zijn we inmiddels een aantal sprints verder. In de afgelopen sprints zijn grote stappen gemaakt die de basis voor de nieuwe Koppeltaal 2.0 standaard vormen. Een standaard die voor leveranciers snel en eenvoudig is in te bouwen en voor de zorgaanbieder bijdraagt aan de kwaliteit van het behandelproces, digitale interventies beter toegankelijk maakt en keuzevrijheid in eHealth-toepassingen geeft.

Basis van Koppeltaal 2.0 klaar

Van walking skeleton naar Koppeltaal-standaard

In de eerste sprints is het “Walking Skeleton” gerealiseerd. Een Walking Skeleton bevat de kernfunctionaliteit van Koppeltaal 2.0 maar dan zonder functionaliteiten zoals de beveiliging, logging en validatie. In de afgelopen sprints is het Walking Skeleton uitgebreid naar een “Secure Skeleton”. Een Secure Skeleton bevat alle functionaliteit van het Walking Skeleton met daarbij authenticatie en autorisatie op applicatieniveau. Het Minimal Viable Product (MVP) is gedefinieerd. Dit is een set van standaarden, documentatie en referentie-implementatie. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de eerste versie. Dit alles vormt de eerste versie van Koppeltaal 2.0 die leveranciers kunnen uitproberen. Het doel is deze versie uit te bouwen naar de nieuwe Koppeltaal 2.0 standaard.

Demo van het Walking Skeleton

In het Koppeltaal 2.0 Webinar op 6 april is een demonstratie gegeven van het Walking Skeleton. Hier zijn alle aspecten van het Walking Skeleton getoond aan de hand van pseudo-applicaties waaronder een module, portal en een EPD. Terugkijken? Het webinar is opgenomen en terug te vinden op de pagina van Koppeltaal 2.0 of YouTube.  

Implementatie

Ter ondersteuning aan de implementatie van Koppeltaal 2.0, is een migratiestrategie opgesteld. Hiervoor zijn meerdere meetings met leveranciers en GGZ-instellingen gehouden. Daarnaast is het implementatieplan besproken in de visiegroep en het bestuur.

Duidelijk is dat de migratie van de huidige naar de nieuwe versie van Koppeltaal complex is. Gezien de druk bij GGZ-instellingen en leveranciers door lopende VIPP programma's en invoering van de nieuwe bekostigingssystematiek voor 2022, heeft het bestuur besloten de implementatietermijn van Koppeltaal 2.0 aan te passen. Dat betekent dat we wat meer tijd kunnen besteden aan een degelijke voorbereiding op de implementatie. Die voorbereiding start in het najaar van 2021, in de vorm van hacktons en simulaties. De ambitie is op basis van deze gedegen voorbereiding de migratieperiode in 2022 zo kort mogelijk te houden.

Gedurende de zomermaanden wordt het implementatieplan definitief gemaakt. Na de zomer is dit beschikbaar.