Koppeltaal 2.0 nu echt van start

Op donderdag 17 september heeft het Algemeen Bestuur van de Stichting Koppeltaal groen licht gegeven voor de ontwikkeling van Koppeltaal 2.0. Hiermee is de weg vrij voor de langgekoesterde wens van zowel IT-deelnemers als GGZ-zorgaanbieders om tot een volwassen versie te komen van de eHealth-standaard.

In 2017 brachten een aantal IT-deelnemers en VZVZ een eerste whitepaper uit met daarin de houtskoolschets voor Koppeltaal 2.0. Vanwege de grote druk op de roadmaps bij de IT-deelnemers werd besloten om de nieuwe versie enige tijd uit te stellen. Eind 2019 werd begonnen met het plan voor de nieuwe versie van Koppeltaal. De aandacht ging uit naar de inhoud van de nieuwe versie. Tegelijkertijd dachten partijen na over de vraag hoe te komen tot een goede balans tussen de wensen van de verschillende communities binnen Koppeltaal. Het zojuist vastgestelde plan van aanpak is de resultante daarvan.

Uitwerking en beproeving in 2021

Een driemanschap leidt het project. Het bestaat uit Fokke Rispens (Visma), Sergej van Middendorp (Miles Ahead) en Pascal Buesink (VZVZ). Aan diverse ‘tafels’ werken experts vanuit de IT-deelnemers, zorgaanbieders en VZVZ de eisen en oplossingen verder uit. Begin 2021 wordt een aantal proeftuinen voorzien, waarin IT-deelnemers en zorgaanbieders gezamenlijk de nieuwe versie van Koppeltaal beproeven en verder ontwikkelen. Koppeltaal 2.0 moet vlak voor de zomer 2021 productierijp zijn.

De projectorganisatie overlegt met de community-echalons (GGZ-deelnemersraad en IT-deelnemersraad) hoe de diverse tafels worden ingevuld.