Samenwerking Koppeltaal en MedMij van start

De komende weken worden GGZ- en IT-deelnemers actief betrokken bij de nieuwe vormgeving en mogelijkheden rond Koppeltaal. Belangrijke invloeden op deze nieuwe architectuur zijn de standaarden en het afsprakenstelsel van MedMij.

Koppeltaal 2.0

2017: start Koppeltaal 2.0

Begin 2017 wordt met de deelnemers al voor het eerst gesproken over een toekomstige, robuuste versie van Koppeltaal. Vervolgens is dit samengevat in het Whitepaper Koppeltaal 2.0. Belangrijke overwegingen die pleiten voor een nieuwe versie zijn:

  1. significante verbetering in nieuwe versies van HL7 FHIR, het platform dat de werking van Koppeltaal ondersteunt;
  2. het toenemend belang van de patiënt als eindgebruiker van medische toepassingen en gegevens en;
  3. de flexibiliteit ten aanzien van schaalbaarheid van het Koppeltaal-framework.

2018: Verbinding Koppeltaal en MedMij

Koppeltaal opereert in een dynamische context. Dat wordt begin 2018 duidelijk. Dan komt namelijk het afsprakenstelsel MedMij in een stroomversnelling. Zowel Stichting Koppeltaal als Stichting Medmij delen de visie dat de patiënt de beschikking moet krijgen over alle informatie ten aanzien van de eigen gezondheid. Een verkennend onderzoek naar samenwerking tussen Koppeltaal en MedMij ligt van meet af voor de hand en wordt eind 2018 bekrachtigd door Stichting Koppeltaal, het Programma MedMij, GGZ Nederland, NICTZ en ZN. Gezamenlijk wordt de conclusie getrokken dat het nieuwe afsprakenstelsel MedMij versterkt zou kunnen worden door gebruik van een aantal Koppeltaalconcepten. Consequentie daarvan is dat in een nieuwe architectuur voor Koppeltaal ook de samenhang met MedMij moet worden meegenomen.

2019: Koppeltaal en KoppelMij

Begin 2019 starten de Stichtingen MedMij en Koppeltaal de verkenning naar nadere samenwerking in het gezamenlijke project KoppelMij. Focus in dit project is het onderzoek naar de meerwaarde van de Koppeltaal interactie-standaarden binnen MedMij. Daarnaast ziet Koppeltaal meerwaarde voor haar deelnemers in een strategische samenwerking met MedMij. In mei 2019 is KoppelMij gestart met een verkenning naar strategische samenwerking tussen MedMij en Koppeltaal. Zowel Stichting MedMij als Koppeltaal hebben het project KoppelMij verzocht een ontwerp met aanbevelingen voor een mogelijke praktijkbeproeving op te leveren. De planning daarvan is eind september 2019.

En nu vooruit!

Nu de contouren van KoppelMij steeds helderder worden is het moment aangebroken om ook de ambities ten aanzien van Koppeltaal 2.0 verder vorm te geven. De inzichten uit het project KoppelMij worden samen met andere wensen in actief overleg met IT-deelnemers, GGZ-deelnemers en andere verbonden partijen besproken en van oplossingen voorzien voor Koppeltaal 2.0. Daarnaast wordt ook besproken wat nodig is om tot een goede implementatie te komen. De eerste schets voor het hernieuwde ontwerp van Koppeltaal 2.0 is tijdens de IT-Deelnemerraad van 11 juni besproken en van feedback voorzien.

Overleggen korte termijn

In de eerste helft van juli wordt de schets besproken met de GGZ-deelnemersraad en het Technisch Community-overleg. Deze overleggen worden binnenkort gepland en worden via de website koppeltaal.nl gepubliceerd.