Zorgcommunicatie blijft beschikbaar voor iedereen dankzij hybride domein

Eind juni heeft Karify als eerste haar applicaties in productie geüpgraded naar 1.3.5. Daarbij maakt de applicatie gebruik van de mogelijkheid om twee versies van Koppeltaal binnen één domein met elkaar te laten communiceren; het hybride domein. De hybride opzet maakt het mogelijk dat IT-deelnemers onafhankelijk van elkaar applicaties kunnen upgraden naar Koppeltaal 1.3.5. Binnen hetzelfde domein van een GGZ-zorgaanbieder kunnen applicaties op 1.3.5 namelijk communiceren met applicaties van andere IT-deelnemers die nog gebruik maken van versie 1.3.3 van Koppeltaal.

De upgrade van Karify ging goed en zorgcommunicatie bleef beschikbaar voor haar cliënten en behandelaren. Dat was conform verwachting, aangezien een ketentest was uitgevoerd voorafgaand aan de upgrade.

Koppeltaal blijft uitbouwen en verbeteren. Met de release naar Koppeltaal 1.3.5 bereiden we Koppeltaal voor op de overgang naar Koppeltaal 2.0. Ook over op 1.3.5?

Wat testers en beheerders dienen te wetenAcceptatie, ketentest en Eigen verklaring | een stappenplan

Ondertussen zijn steeds meer applicaties geaccepteerd voor gebruik met 1.3.5 en zijn de IT-deelnemers samen bezig met de voorbereidingen voor de ketentest. Conform het huidige wijzigingsbeleid in de keten zal bij uitrol eerst een ketentest met de overige applicaties in een domein nodig zijn. Daarmee stellen IT-deelnemers samen met de zorgaanbieder vast dat de upgrade storingsvrij in productie kan worden genomen.

Na aanlevering van de benodigde Eigen Verklaring van de zorgaanbieder kan overgegaan worden tot de upgrade. Daarbij dient op de Koppeltaal-server een initiële conversie plaats te vinden.

Stappenplan

Meer informatie

Meer informatie over de hybride mogelijkheden, het wijzigingsproces en de uitrol?

Zie het online draaiboek of neem contact op met koppeltaalketenregie: koppeltaalketenregie@vzvz.nl

Online draaiboek