Karakter wil USER nauwer integreren met Jouw Omgeving

Karakter wil graag het epd USER nauwer gaan integreren met het eHealthplatform van Jouw Omgeving. Johan te Winkel, projectleider en manager innovatie vertelt: ‘Een goede geautomatiseerde samenwerking tussen EPD en eHealth-portaal is noodzakelijk voor het slagen van eHealth binnen een zorginstelling. Een behandelaar wil eHealth in kunnen zetten wanneer het gewenst is; is de administratieve drempel te hoog om dit te doen, dan gebeurt dit helaas niet. Dit is wat Karakter ervaart en ziet als één van de knelpunten voor het succes van eHealth. 

Koppeltaal maakt het mogelijk om deze administratieve drempel te verlagen. Hiermee neemt de beschikbaarheid van eHealth binnen de zorginstelling toe en daarmee hopelijk het gebruik. Een belangrijke doelstelling voor Karakter’. 
 

Implementatietraject gestart

Samen met Impulse, Jouw Omgeving en de zorginstellingen die gebruik maken van USER en Jouw Omgeving (Arq, Ambiq, Bascule en Karakter), is ondertussen het implementatietraject van Koppeltaal gestart. Johan zegt hierover: ‘Samen zoeken wij naar een optimale verhouding tussen de mate van automatisering en flexibiliteit. Hierbij moet niet alleen rekening worden gehouden met de aansluiting op de diverse zorgprocessen binnen de instellingen, maar ook met de complexe verbindingen tussen softwareleveranciers en de begrijpbaarheid voor behandelaren. Door dit samen te doen wordt het werk verdeeld, worden over de instellingen heen de juiste implementatiekeuzes gemaakt en kunnen leveranciers sneller aan de slag. Een win-win voor alle partijen!’