Koppeltaal en de VIPP GGZ regeling

GGZ Nederland ziet KoppeltaalGGZ als belangrijke standaard binnen de GGZ. Dat vertaalt zich onder meer in de VIPP GGZ regeling.

De VIPP GGZ regeling gaat over het stimuleren van e-health, het beter inzicht geven aan patiënten over hun gezondheid, eenduidigheid in verslaglegging, de uitwisseling van gegevens en het vergroten van de medicatieveiligheid. Met deze regeling wordt een bijdrage geleverd aan het vergroten van de eigen regie van de patiënt over zijn of haar zorgproces, het verkorten van de wachttijden en het reduceren van administratieve lasten. Ook wordt een impuls gegeven aan sector overstijgende samenwerkingen.

De regeling wordt in mei gepubliceerd in de Staatscourant en de inschrijving start vanaf publicatie. KoppeltaalGGZ is daarin als bouwsteen opgenomen voor de e-health toepassingen en daarmee hebben GGZ-organisaties de zekerheid dat investeringen om te voldoen aan de VIPP regeling toekomstvast zijn.

Stichting Koppeltaal werkt als onafhankelijke partij nauw samen met GGZ Nederland en VIPP GGZ en heeft geen winstoogmerk. Wij denken graag met u mee wanneer u in uw VIPP GGZ aanvraag optimaal gebruik wilt maken van de mogelijkheden van Koppeltaal.

Meer informatie

Meer informatie en advies over KoppeltaalGGZ en de VIPP GGZ regeling is beschikbaar via implementatiemanager Jan Noordermeer

Meer informatie over de VIPP GGZ regeling zelf is te vinden op de site van GGZ Nederland.