Even voorstellen: Headease

Een nieuwe naam binnen de GGZ-sector voor digitale ondersteuning van zorgaanbieders, zorgprofessionals en haar cliënten: Headease. Headease, opgericht door EDIA en Trifork eHealth, beheert en ontwikkelt onder andere een cliëntenportaal (ingezet door Antes) een eHealth CMS en een applicatie waarmee eHealth van verschillende aanbieders tot één aanbod worden samengevoegd.

 

Alle diensten van Headease ondersteunen Koppeltaal. Hierdoor biedt Headease moderne mogelijkheden op het gebied van eHealth binnen de GGZ.

eHealth van verschillende aanbieders op één plek

Via het cliëntenportaal kan eHealth van verschillende aanbieders op één plek ontsloten worden. Het portaal is specifiek ontwikkeld om de cliënt één dashboard te bieden van waaruit gewerkt kan worden in samenwerking met behandelaar en naasten. Vanuit dit veilige portaal heeft de cliënt toegang tot alle benodigde functies en de toegewezen behandeling. Het cliëntenportaal kan via Koppeltaal eHealth content (Modules, ROM’s, Games) van externe aanbieders ontsluiten op het dashboard. Behandelinformatie zoals berichtgeving en voortgang wordt via Koppeltaal gecommuniceerd met het portaal en real-time weergegeven op het dashboard. Momenteel zijn koppelingen met ‘Peercode’ en ‘NewHealth Collective’ dankzij Koppeltaal al gerealiseerd.

Samenvoegen eHealth content

Met de “Composer” van Headease is het voor behandelaren mogelijk om eHealth-componenten van verschillende aanbieders eenvoudig samen te voegen en als één aanbod op het cliëntenportaal te ontsluiten.

Zelf eHealth ontwikkelen en aanbieden

Met het gebruiksvriendelijke Headease eHealth CMS is het mogelijk om zelf eHealth content te ontwikkelen en dit via Koppeltaal aan te bieden binnen de portalen van andere aanbieders. De combinatie CMS en Koppeltaal heeft bewezen de time-to-market van eHealth-aanbod drastisch te verkorten.

Headease en Koppeltaal

Het team van Headease werkt sinds 2015 met Koppeltaal en biedt aansluitende leveranciers ondersteuning bij de implementatie van Koppeltaal. Als actief lid van de Koppeltaal-community is Headease sinds eind 2019 aangesteld als adaptercoördinator. 

 

Meer weten? Neem dan een kijkje op headease.nl of neem direct contact op met Remy Lamers, remy@headease.nl.