Zorgplatform Philips VitalHealth bereikt belangrijke mijlpaal

Gezondheidsplatform Philips VitalHealth Engage is afgelopen maand geaccepteerd door Koppeltaal. Dit betekent dat Engage berichten - van en naar applicaties die met Koppeltaal werken - technisch goed verstuurt en ontvangt. De juiste ontvangst en verzending van berichten is een belangrijke randvoorwaarde voor zorgverleners. Door Koppeltaal wordt het voor zorgverleners mogelijk om verschillende applicaties in het zorgdomein naadloos met elkaar te laten communiceren.  

Nu Engage geaccepteerd is, wordt via Koppeltaal de verbinding met andere deelnemende applicaties opgezet. Engage is in gesprek met meerdere zorgaanbieders om te bepalen met welke applicaties in eerste instantie een koppelvlak wordt gerealiseerd.

Kort over Engage

Engage is een platform voor zorg- en gezondheidsprogramma’s dat zorg op afstand en samenwerken in het zorgnetwerk mogelijk maakt. Op die manier wordt zorgverleners één platform geboden waarmee zij hun patiënten beter kunnen betrekken bij de behandeling. Dat biedt meer inzicht en overzicht in het zorgtraject voor zowel de patiënt als de behandelaar. Ook ondersteunt Engage de samenwerking tussen zorgverleners en hun patiënten in het zorgnetwerk. Zo kunnen zij zorg op afstand bieden, de patiënt actief betrekken bij de behandeling met educatie, zelfmetingen, eHealth-apps en vragenlijsten én zorg- en gezondheidsprogramma’s aanbieden. Engage wordt naast de GGZ ook gebruikt in ziekenhuizen en zorggroepen.