Wilt u voor de VIPP-regeling meer gebruik gaan maken van e-health - module C

Koppeltaal is een initiatief van enkele GGZ-instellingen voor betere blended care. Tijdens de behandeling van de cliënt wordt gebruik gemaakt van verschillende systemen zoals EPD,ROM, cliëntportalen, eHealthplatforms, serious games of andere interventie-apps, die ieder een eigen taal spreken. Voor goede ondersteuning in het behandelproces is het van belang dat deze systemen de juiste informatie, op het juiste moment, op de juiste plek met elkaar delen. Koppeltaal zorgt voor een veilige uitwisseling van gegevens tussen alle ICT-applicaties die aangesloten zijn binnen uw instelling.

Koppeltaal is een integratie- en informatiestandaard die verschillende systemen één taal laat spreken en daarmee inzetbaar voor meerdere platforms: ongeacht of u e-health apps ontsluit via EPD, E-health plaform of cliëntenportaal. Dit geeft veel vrijheid aan u als zorgaanbieder.

VIPP GGZ regeling

Blended care

Koppeltaal faciliteert blended care proces door gedurende de gehele behandeling de behandelaar en cliënt te voorzien van (tussentijdse) status updates. Zo krijgt de cliënt bijv. bericht wanneer er taken voor hem/haar klaar staan (zoals het invullen van een ROM lijst) en kan laagdrempelig contact worden opgenomen met de behandelaar die hiervan direct bericht krijgt in zijn behandelportaal. De behandelaar krijgt op zijn beurt statusupdates over de voortgang van het behandelproces. Te denken valt aan openstaande/afgeronde taken, activiteiten die de cliënt is gestart of heeft afgerond, maar ook een signaal wanneer de taken stagneren om in te grijpen. Een perfecte ondersteuning voor zowel behandelaar als cliënt die gebruik van eHealth (aantoonbaar) verhoogt.

Contact

Verschillende leveranciers en zorgaanbieders in de GGZ gebruiken Koppeltaal. Wilt u meer weten over hoe Koppeltaal wordt ingezet bij blended care processen en hoe Koppeltaal binnen uw organisatie kan worden ingezet om VIPP-GGZ doelstelling C te behalen? Neem dan contact op met info@koppeltaal.nl