Update

Koppeltaal 2.0 krijgt de wind onder de vleugels. De realisatie vindt plaats in zogeheten sprints. In de afgelopen februarisprint is een grote stap gemaakt naar het raamwerk van de standaard die FHIR R4 als basis krijgt.
 

Koppeltaal in sprints

De februarisprint is de eerste van zes Koppeltaal 2.0 sprints. In de sprints staat het realiseren van een referentie-implementatie voor Koppeltaal 2.0 centraal. De sprints duren vier weken en beginnen altijd met een refinement en sprintplanning.

De eerste sprint startte op basis van ‘no-regret’ voorgenomen besluiten. Dat zijn architectuurbesluiten waar iedereen in de visie- en klankbordgroepen het over eens is. De belangrijkste besluiten zijn samengevat:

  1. een FHIR Koppeltaal-service, waarbij FHIR 4.0 de basis is
  2. security op basis van SMART on FHIR
  3. het loslaten van het ‘technische careplan’ als transporteenheid van gegevens tussen applicaties

Het belangrijkste openstaande beslispunt is het te volgen launchprotocol. Hiervoor zijn twee alternatieven waarover de architectuurboard in maart beslist.

Sprints, refinement, artefacten en definition of done

Iedere sprint start met een refinement. In de refinement wordt helder gemaakt welke documentatie, programmatuur en configuraties in de sprint gerealiseerd worden. Deze zaken worden samen ‘Artefacten’ genoemd. Voor een artefact wordt, met een definition of done, helder beschreven wanneer deze klaar is. Het doel van de refinement is duidelijk te maken wat er gedaan moet worden en wie wat doet. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat er geen grote blokkades en afhankelijkheden zijn voor realisatie. 
 

Sprint één

In de eerste sprint is een “Walking Skeleton” opgeleverd. Een Walking Skeleton bevat de kernfunctionaliteit van Koppeltaal 2.0 maar dan zonder functionaliteiten zoals de beveiliging, logging en validatie. Het doel is zo snel mogelijk aan iedereen te laten zien hoe Koppeltaal 2.0 in de kern werkt. Dat is best een klus, omdat tegelijkertijd ook een soort mini-EPD, portal en module moeten worden gebouwd om de werking te kunnen demonstreren. Alles wat gerealiseerd is, wordt vastgelegd in technische documentatie.  Tegelijkertijd wordt gecheckt of de realisatie past binnen de uitgangspunten en requirements die vooraf door verschillende stakeholders (de IT- en GGZ deelnemers en VZVZ) zijn geformuleerd.
 

Presentaties en proeftuinen

Na realisatie van het “Walking Skeleton” volgt een demo en presentatie aan de klankbordgroepen. En na afloop van sprint 2 wordt een proeftuin georganiseerd. Dit is een uitgebreide demo, waarbij we dieper op de realisatie ingaan en diepergaande feedback hopen te krijgen. Daarnaast is er op 6 april een webinar voor iedere belangstellende.
 

Tweede en derde sprint

Begin maart is de tweede print gestart en begin april volgt de derde. De voorlopige planning is dat de tweede sprint in het teken staat van een ‘Secure Skeleton’. Hierin wordt het resultaat uit sprint één uitgebreid met een implementatie voor autorisaties. In de derde sprint zal de focus liggen op het toevoegen van de integratie ten behoeve van FHIR-abonnementen en notificaties.