Voor Koppeltaal is 2020 een succesvol jaar geweest

Twee derde van de top 34 van de GGZ-instellingen in Nederland maakt gebruik of gaat gebruik maken van Koppeltaal bij de zorg voor hun GGZ-cliënten.

GGZ-instellingen
Begin 2020 stond de teller op 13 deelnemende instellingen. Eind 2020 kunnen we met trots melden dat 35 instellingen gecommitteerd zijn aan Koppeltaal. Wie dat zijn, vindt u hier.

Leveranciers en applicaties
Zeven nieuwe IT-deelnemers (ICT Leveranciers) zijn toegetreden:

  • JouwOmgeving
  • Ipportunities
  • Stichting Functioneringsprofiel
  • TrompBx
  • StudioTast
  • MyMindSpace
  • Asterisque

Hiermee komt het totaal nu op 25 ICT-leveranciers die voor Koppeltaal hebben gekozen, wie dat zijn kunt u hier zien.

Nieuw geaccepteerde applicaties

  • Avinty met USER (EPD)
  • Quli met Quli (PGO/Patiëntportaal)

EPD’s
Steeds meer EPD-leveranciers weten de weg naar Koppeltaal te vinden. In 2020 waren dat TrompBx en Asterisque. Naast Medicore, die volop in productie is, is ook het EPD van Avinty gecertificeerd door Koppeltaal. Zij starten in Q1 2021 met de uitrol.

Boost door VIPP GGZ-programma
Het VIPP GGZ-programma stimuleert de vraag naar gebruik van eHealth/ROM, apps etc. in de GGZ-sector. Dat heeft zich vertaald in veel activiteit; tien GGZ-instellingen zijn met een Koppeltaalkoppeling in productie gegaan, waarbij vaak de combinatie Medicore (EPD) – Therapieland (eHealth platform) is gemaakt. Andere koppelingen waren er tussen Medicore (EPD) -Minddistrict(eHealth platform) en Quli (PGO/Patiëntportaal) – Questmanager (ROM).

Ziekenhuizen
Ook buiten de GGZ is Koppeltaal niet onopgemerkt gebleven. Ziekenhuizen tonen steeds meer interesse en kijken met grote belangstelling naar Ziekenhuis Bernhoven. Bernhoven heeft in 2020 alle voorbereidingen getroffen om dit jaar als eerste een pilot met Koppeltaal te realiseren met het platform Philips VitalHealth Engage portaal (zorgverlener/cliënt platform) en Patient+(Keuzehulpmodule).