Onderzoek naar implementatie AVG en de NEN 7510

Zorgaanbieders en IT-deelnemers die aangesloten zijn op Koppeltaal hebben de belangrijkste elementen van de AVG en de NEN 7510 geïmplementeerd. Dit blijkt uit onderzoek van VZVZ. Het Algemeen Bestuur van stichting Koppeltaal vroeg VZVZ eerder om bij de huidige Koppeltaal deelnemers te inventariseren of zij voldoen aan de NEN 7510 en de AVG, voor zover nodig voor Koppeltaal.

De vragenlijst is in samenwerking met diverse afdelingen binnen VZVZ ontwikkeld en getoetst bij twee grote zorgaanbieders. Vervolgens hebben de contactpersonen die een letter of Commitment of een Verwerkersovereenkomst hebben ondertekend een vooraankondigingsbrief ontvangen. Daarna zijn de vragenlijsten verzonden naar de betreffende afdelingen met een responstijd van twee weken. Na afloop van deze periode hebben we een mooie respons van 74% weten te behalen.  

Het algemene beeld is positief, waarbij er op individueel niveau uiteraard verschillen zijn in de mate van implementatie. De resultaten van het onderzoek zijn met alle IT-deelnemers en GGZ-instellingen gedeeld die met hun response bijgedragen hebben aan het onderzoek.

Stichting Koppeltaal zal vanuit haar regie-rol zorgaanbieders verdere ondersteuning bieden bij de implementatie van de AVG en de NEN. U zult hierover in een volgende nieuwsbrief worden geïnformeerd.