Subsidiëring via SET-regeling

Speciaal voor zorginstellingen is er een subsidie voor het opschalen én borgen van bestaande eHealth-oplossingen. De regeling heeft als doel ouderen en chronisch zieken langer thuis te laten wonen en de kwaliteit van leven te verhogen.

Naast de VIPP GGZ bestaan er meerdere regelingen om eHealth te bevorderen. Eén van deze regelingen is de SET-regeling (Stimuleringsregeling E-health Thuis). De SET subsidieert zorgaanbieders om bestaande eHealth-oplossingen op te schalen en te borgen. eHealth-toepassingen kunnen voor ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking zorgen voor een grotere kwaliteit van leven. Zij kunnen door deze toepassingen vaak langer thuis wonen.

De SET kent meerdere varianten:

  • De PréSET is gericht op het vormen van een visie op eHealth.
  • De reguliere SET helpt bij het opschalen en borgen van eHealth.
  • De SET COVID-19 is voor digitale toepassingen in de zorg speciaal rondom COVID-19.
     

PréSET voor het vormen van een visie op eHealth

In dit artikel richten we ons op de PréSET. Deze variant richt zich op zorgaanbieders die ‘een gedragen visie over hoe eHealth bijdraagt aan bredere doelstellingen van de zorgaanbieder’ willen ontwikkelen. Voorwaarde is dat een zorgaanbieder zorg en/of ondersteuning aanbiedt in het kader van de wetten: Wlz (thuis), Zvw of Wmo 2015. Gevraagd wordt om bij de aanvraag duidelijk te maken op welke wijze de zorgaanbieder wil komen tot de visie. Op basis van de ingeschatte in- en externe loonkosten wordt maximaal € 20.000,- toegekend. Er is geen eigen bijdrage vereist (100% subsidie).

De PréSET-regeling vormt een uitgelezen kans voor GGZ-instellingen of -praktijken, die niet deelnemen aan de VIPP GGZ-regeling, om toch stappen te maken met eHealth. Het biedt ruimte om goed na te denken over een duurzame opzet voor werken met eHealth met patiënten en cliënten in de thuissituatie.
 

Koppeltaal opnemen binnen de eHealth-strategie

Bij de uitwerking van een duurzame eHealth-strategie behoort ook Koppeltaal tot de overwegingen. Koppeltaal geeft invulling aan duurzaam gebruik van eHealth. De standaard faciliteert het berichtenverkeer tussen eHealth-apps, ROM-, EPD- en cliëntenplatforms op een gestandaardiseerde manier. Bij de uitwerking van de visie kunnen adviseurs vanuit VZVZ/Koppeltaal meedenken. Interesse? stuur een mail naar info@koppeltaal.nl of neem contact op met Iris Dingenouts.

 

Meer informatie over SET-subsidie: www.zonmw.nl/set

SET-subsidie aanvragen: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimuleringsregeling-ehealth-thuis-set

Wees er snel bij, want de aanvraagtermijn loopt tot 31 december.

De SET-regeling komt voort uit een samenwerking tussen RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), ZonMw en VitaValley. In 2021 wordt een nieuwe SET-regeling voorzien. Naar verwachting is hierover meer bekend rond 1 december.