Hackathon in het kader van Koppeltaal 2.0

De voorbereidingen voor Koppeltaal 2.0 zijn in volle gang en krijgen steeds meer vorm. In september organiseren wij een hackathon ter voorbereiding op de overgang naar Koppeltaal 2.0

Twee sessies

De hackathon bestaat uit twee sessies. De eerste sessie richt zich op een kennismaking met Koppeltaal 2.0. In de tweede sessie wordt beoogd een eerste uitwisseling met de Koppeltaal 2.0 infrastructuur te realiseren.

Sessie 1: Inleiding Koppeltaal 2.0 voor ontwikkelaars

Locatie: online
Duur: 1 dag

Het realisatieteam van Koppeltaal 2.0 geeft uitleg over de principes, de architectuur, de gebruikte standaarden en documentatie van de koppeling met de infrastructuur. Deelnemers krijgen een aanspreekpunt voor tussentijdse vragen. Na deze sessie heeft de ontwikkelaar voldoende kennis van Koppeltaal 2.0 om zich zelfstandig aan de hand van de documentatie verder te verdiepen. Met deze kennis kan de ontwikkelaar beginnen aan de volgende stap: het ontwikkelen van een koppeling tussen zijn applicatie en de referentie-implementatie van Koppeltaal 2.0 tijdens de tweede sessie.


Sessie 2: Ontwikkelsessie voor eerste uitwisseling met de Koppeltaal 2.0 infrastructuur

Locatie: fysieke ontmoeting op nog te bepalen locatie; mede afhankelijk van COVID)
Duur: 1,5 dag

Met begeleiding vanuit het realisatieteam werken ontwikkelaars van meerdere leveranciers op één locatie aan hun eerste koppeling met de Koppeltaal 2.0 infrastructuur. Kennis, vragen, antwoorden en ervaringen worden zoveel mogelijk met elkaar gedeeld voor optimale ervaring van alle aanwezigen. Tijdens de evaluatie na afloop delen we bevindingen met elkaar. Na deze sessie heeft de ontwikkelaar naar verwachting informatie uitgewisseld met de Koppeltaal 2.0 infrastructuur van en naar zijn eigen applicatie, ervaringen opgedaan in het ontwikkelen met de Koppeltaal 2.0 infrastructuur en een eerste indruk van de impact van Koppeltaal 2.0 voor zijn applicatie.

 

Planning

Hackathon

Sessie 1: 23 september 2021

 

Sessie 2: 29 september 2021 (hele dag) en 30 september 2021 (ochtend)

 

Aanmelden

Meedoen aan de hackathon? Meld u uiterlijk 3 september 2021 aan via info@koppeltaal.nl. Vermeld daarin uw organisatie en de contactgegevens van de deelnemer(s).