Doel Koppeltaal

KoppeltaalGGZ wordt ontwikkeld en beheerd door de Stichting Koppeltaal. De Stichting bestaat sinds 2013 en daarin werken GGZ-instellingen, zorgverzekeraars en ICT-leveranciers in de geestelijke gezondheidszorg nauw samen om betere zorg mogelijk te maken. Het initiatief wordt gefinancierd met behulp van verzekeraars en GGZNederland. 

De formele doelstelling van de Stichting luidt:

Het (door)ontwikkelen, beheren, onderhouden en implementeren van een integratiestandaard, waarmee interne gegevensuitwisseling en applicatie-integratie tussen ICT-systemen en e-health-platformen wordt geregeld, alsmede het beschikbaar stellen en implementeren van deze integratiestandaard en complementaire dienstverlening aan, respectievelijk bij, zorginstellingen die diensten voor gedragsverandering en daarmee direct samenhangende diensten verlenen in het algemeen en instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg in het bijzonder; het beheren van de intellectuele eigendomsrechten op de integratiestandaard.

De stichting wil haar doel onder meer te bereiken door:

  • het (laten) ontwikkelen van een nationale integratiestandaard;
  • het bundelen van kennis, kunde en vaardigheden van diverse stakeholders, waardoor implementatie en doorontwikkeling van de integratiestandaard gerealiseerd kan worden van data-integratie naar applicatie-integratie;
  • en voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdelings verband houdt met het doel en aan de verwezenlijking daarvan kan bijdragen.

Vier kernactiviteiten

Om haar doel te bereiken kent de Stichting Koppeltaal vier kernactiviteiten. 

  1. Netwerkpromotie en contractmanagement
  2. Dienstverlening
  3. Infrastructuur beheer en support
  4. Ontwikkeling

VZVZ en Koppeltaal

VZVZ (Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie) en Stichting Koppeltaal werken sinds 1 juli 2017 nauw samen aan de doorontwikkeling en verdere introductie van Koppeltaal.

De Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie (VZVZ) biedt haar leden, de zorgverleners en zorgaanbieders, een platform om medische gegevens adequaat digitaal uit te wisselen. Kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg is gebaat bij actuele, betrouwbare en veilige medische informatievoorziening op het moment van behandeling. VZVZ werkt nauw samen met een breed scala aan bedrijven, specialisten, en belangenbehartigers in ICT, zorg en het publieke domein. Verder zorgt zij voor de coördinatie bij ontwikkeling en uitvoering.

www.vzvz.nl

Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie Stichting Koppeltaal

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Koppeltaal bestaat uit vertegenwoordigers van GGZ-instellingen, ICT-deelnemers en financiers. Daarnaast kent de Stichting een kernteam en faciliteert de Stichting enkele communities waarmee Koppeltaal samen ontwikkeld wordt.

Coöperaties van GGZ-instellingen 

De gebruikers zijn in Stichting Koppeltaal vertegenwoordigd middels de coöperaties e-lab autisme, psychotrauma en verslaving. Op dit moment wordt onderzocht hoe deze samen te voegen tot één organisatie, die naast de ontwikkeling van games ook bestaande interventies uit de markt Koppeltaal 'ready' zal maken.

Kernteam

Het kernteam ontwikkelt Koppeltaal GGZ, beheert de benodigde infrastructuur, draagt zorg voor promotie en contractmanagement en ondersteunt de deelnemers bij aansluiting.  Zij werken nauw samen met specialisten van VZVZ.

Het team levert bovendien een actieve bijdrage aan de internationale HL7 FHIR community. 

Architectenmeeting

De architectenmeeting is een community of practice met de IT-architecten van Koppeltaal deelnemers (zowel coöperatie leden als ICT-deelnemers). Deze community komt drie tot vier keer per jaar bij elkaar om functioneel en technisch mee te ontwerpen met nieuwe releases van KoppeltaalGGZ. Zij vormen hiermee een belangrijk klankbord voor het Koppeltaal kernteam 

IT-Deelnemersraad

Zowel e-health, ROM- en EPD- leveranciers zijn vertegenwoordigd in de IT-Deelnemersraad. Deze raad komt een aantal keer per jaar bij elkaar met als doel de Stichting te adviseren over trends en ontwikkelingen in de IT waar de Stichting in haar verdere ontwikkeling rekening moet houden.