Waarom Koppeltaal?

Koppeltaal is een initiatief van de sector om zich te bevrijden en verbinden in het belang van de patiënt, de behandelaar en de besturing van de organisatie.

In 2013 namen enkele GGZ-instellingen een besluit. Zij wilden vrij kunnen kiezen voor de best of breed e-health interventies zonder steeds opnieuw losse koppelingen te hoeven maken. En ze wilden hun cliënten en behandelaren los maken van de silo’s van systemen. Daarom besloten zij de Stichting Koppeltaal op te richten.

Het besluit heeft in 2015 geresulteerd in Koppeltaal, een bewezen integratie- en informatiestandaard die zich baseert op landelijke en internationale standaarden (HL7 FHIR). Het gebruik van de standaard heeft ertoe geleid dat real-time modulaire koppelingen mogelijk zijn tussen applicaties, systemen en platforms. Behandelaar en cliënt hebben die nodig voor een optimale zorg. 

De geschiedenis start in 2013

Hoe Koppeltaal is ontstaan

Al in 2013 was gamification een trend in opkomst. De dynamiek en mechaniek van spellen wordt steeds vaker toegepast om in andere gebieden tot makkelijkere en leukere oplossingen te komen. Deze ontwikkeling was ook zichtbaar binnen de GGZ. Het verhaal van Koppeltaal begon bij de wens van enkele GGZ-instellingen om een game te ontwikkelen voor kinderen met autisme. Zij gingen hierover in gesprek met CbusineZ, de investeringstak van zorgverzekeraar CZ. CbusineZ wilde de ontwikkeling van een game graag financieren mits er een substantieel aantal instellingen samenwerkt aan de ontwikkeling. Hierna werd besloten de Coöperatie E-lab Autisme op te richten die kennis en ervaring over autisme bundelt en samen op zoek gaat naar een game-ontwikkelaar om hun wens vorm te geven.

2013 Van draagvlak naar business plan en ontwerp

Om straks met de verschillende ICT-systemen van de betrokken instellingen te kunnen werken moest er een integratielaag worden ontwikkeld.  Tijdens het ontwerp van de integratielaag sprak het adviesbureau met verschillende leidende e-health leveranciers in de GGZ. Zij adviseerde om de integratielaag samen met de markt te ontwikkelen en te implementeren. De verschillende e-health leveranciers stonden direct open voor een samenwerking. In overleg met de e-health leveranciers werd besloten het ontwerp te maken gebaseerd op een standaard integratiecomponent en dit in te kopen bij Vitalhealth Software. Zo ontstond 'KoppeltaalGGZ'. Nadat de integratiecomponent van Vitalhealth Software was getoetst op toegevoegde waarde werd een functioneel en technisch ontwerp van een eerste versie van Koppeltaal uitgewerkt.

2014 Goedkeuring van de community

In september 2014 werden de resultaten gedeeld met de coöperatie en de e-health leveranciers. Koppeltaal kreeg als basis de nieuwe HL7 standaard FHIR. Vitalhealth Software zegde toe haar integrator voor die taal klaar te maken en er kwam draagvlak voor het functioneel, technisch ontwerp en het businessplan. Het idee sloeg aan. Naast de coöperatie e-lab autisme, zijn ondertussen nog twee andere coöperaties opgericht die gebruik gaan maken van Koppeltaal: de coöperatie e-lab verslaving en de coöperatie e-lab psychotrauma. Het Koppeltaal team werd gevraagd om in samenwerking met de ICT-deelnemers en de game ontwikkelaar de eerste versie te realiseren en CbusineZ sprak over het businessplan met collega zorgverzekeraars om de financiële duurzaamheid van Koppeltaal te garanderen.

2015 Samen ontwikkelen en financieren

Gedurende een viertal bijeenkomsten met de architecten van de verschillende ICT-deelnemers aan Koppeltaal ontstond versie 1.0. In het voorjaar van 2015 was de eerste bètatest een feit. Kick-ass, de game van de coöperatie e-lab autisme kan gegevens uitwisselen met Minddistrict, een van de deelnemende e-health applicaties. Daarnaast boekte ook CbusineZ succes. Achmea, DSW, en VGZ financieren mee.

2015 In productie en blijven doorontwikkelen

Ondertussen werd het juridische fundament gelegd voor de oprichting van de stichting Koppeltaal. September 2015 lukte het de technische teams Koppeltaal versie 1.0 in productie te brengen en in 2016 versie 1.2. 

Naast de e-health leveranciers gingen de gebruikersverenigingen van de GGZ EPD's Psygis Quarant, User, en Nexus - onder aanvoering van GGZ Nederland - ook deelnemen aan Koppeltaal. Met name het integreren van ROM-applicaties stond hoog op de verlanglijst van e-health leveranciers en EPD gebruikers. Ook werd The Journey ontwikkeld. Dit was de eerste mobiele app speciaal voor gebruik via Koppeltaal.

2017 Samenwerking VZVZ

Sinds 1 juli 2017 werken VZVZ (Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie) en Koppeltaal nauw samen aan de doorontwikkeling en verdere introductie van Koppeltaal. Het bereik en het gebruik van Koppeltaal neemt snel toe. Ongeveer 80% van de e-health leveranciers in de GGZ zijn aangesloten en ook ROM- en EPD-leveranciers onderzoeken mogelijkheden om aan te sluiten.