Business use cases

De community van Koppeltaal werkt business use cases uit en legt deze vast in de architectuur van Koppeltaal. Elke business use case beschrijft een gebruiksdoel, zoals het kiezen, toewijzen, uitvoeren, en volgen van interventies. De business use cases beschrijven dus de behoeftes van belanghebbenden uit de Koppeltaal community. Dit noemen we ook wel de "stakeholder-requirements". Business use cases worden vervolgens uitgewerkt in system use cases, sequentie diagrammen, en informatiesystemen architectuur. Daardoor biedt Koppeltaal inzicht en samenhang voor alle belanghebbenden: zorgverlener tot en met developer en beheerder. 

Voor elke nieuwe release van Koppeltaal zullen nieuwe business use cases worden beschreven en toegevoegd. U kunt deze altijd terugvinden in de documentatie van Koppeltaal. Daardoor blijft Koppeltaal transparant voor alle belanghebbenden in de hybride zorg!

Illustratie
Touch icoon

SSO-Launch

Single Sign On (SSO) houdt in dat een cliënt zich eenmalig hoeft te identificeren (bij inloggen). De SSO-Launch zorgt er daarna voor dat de cliënt bepaalde activiteiten kan starten door een interventie te lanceren, waarbij de authenticatie tot het starten van de interventie automatisch verloopt. Al ingelogde gebruikers kunnen zo naadloos naar een andere applicatie in het domein zonder opnieuw te hoeven inloggen.

Voorbeeld: Een cliënt die bijvoorbeeld een ROM-lijst moet invullen ziet deze taak in zijn Karify-portaal, klikt op de taak en de ROM-lijst van bijvoorbeeld Questmanager wordt gestart, afhankelijk van het domein waarin deze cliënt dit doet.
 

CreateOrUpdateActivityDefinition

(Sub)activiteiten publiceren voor gebruik in andere applicaties, onafhankelijk van de uitvoercontext van een bepaalde cliënt of behandelaar. Elke activiteit is gekoppeld aan één interventie en een interventie kan één of meerdere activiteiten ondersteunen.

Voorbeeld: Met Koppeltaal kan een activiteit aan een gebruiker in een andere applicatie worden toegekend. Zo kan bijvoorbeeld de Journey game of een specifieke ROM-lijst worden toegekend aan een cliënt in Karify.
 

CreateOrUpdateCarePlan

Bij het aanmaken of wijzigen van een CarePlan (behandelplan), (sub)activiteiten toekennen aan een gebruiker en publiceren voor gebruik in andere applicaties.
 

CreateOrUpdatePatient

Cliënten aanmaken of aanpassen en publiceren voor gebruik in andere applicaties.

CreateOrUpdatePractitioner

Behandelaars aanmaken of aanpassen en publiceren voor gebruik in andere applicaties.
 

CreateOrUpdateRelatedPerson

Derden (gerelateerd aan cliënt) aanmaken of aanpassen en publiceren voor gebruik in andere applicaties.
 

UpdateCarePlanActivityStatus

Voortgangs- en statusbericht van een (sub)activiteit delen met andere applicaties.

Voorbeeld: Het is mogelijk om via Koppeltaal aan te geven welke berichten een applicatie in een specifieke domein kan en wil delen. Zo kan Minddistrict bijvoorbeeld aangeven dat ze een gebruikersstatusupdate wil kunnen ontvangen van de game Kick-ass als de gebruiker de game opstart of een stap heeft afgerond. Dat kan ook als een taak gestopt is zonder het af te ronden.
 

CreateOrUpdateCarePlanActivityResult

De uitkomst van een (sub)activiteit, inclusief gegeven antwoorden op vragen en berekende scores delen met andere applicaties.

Voorbeeld: Het is mogelijk een bericht in te stellen voor het moment dat een gebruiker een ROM-lijst heeft ingevuld in een ROM-applicatie waarin het resultaat van die activiteit naar het cliëntportaal gaat met daarin een score of de antwoorden op de vragen. Het is mogelijk om statusberichten te integreren in een cliëntpagina zodat de behandelaar één overzicht heeft van de status van de behandeling. Handig in de voorbereiding van de volgende afspraak.
 

CreateOrUpdateUserMessage

Algemene informatie voor participanten delen met andere applicaties.

Wat doet Koppeltaal

Icoon
Gesprek icoon
Functionaliteiten in context geplaatst

De cliëntreis

In samenwerking met vertegenwoordigers uit de Gebruikersraad is een generieke cliëntreis ontwikkeld. Deze cliëntreis biedt een uitstekend uitgangspunt voor startende zorgaanbieders.

Ieder Koppeltaal-bericht levert functioneel andere toepassingsmogelijkheden voor de zorgaanbieders. De cliëntreis omvat alle verschillende toepassingsmogelijkheden die Koppeltaal te bieden heeft.

Naar de cliëntreis
Arts laat gegevens op tablet zien