Het acceptatieproces

IT-deelnemers en GGZ-instellingen die een nieuwe, of nieuwere versie van een bestaande applicatie ontwikkeld hebben, en willen aansluiten op de Koppeltaal-infrastructuur doorlopen altijd het volledige acceptatieproces. Bij een vernieuwde versie van een applicatie hangt het ervan af of de wijzigingen invloed (kunnen) hebben op de communicatie binnen de Koppeltaal-infrastructuur en of deze wijzigingen invloed (kunnen) hebben op het functioneren van andere applicaties in uw procesketen binnen Koppeltaal.

Het acceptatieprocesPDF bestaat uit een aantal stappen:

1: Acceptatie door Koppeltaal Testteam

2: Ketentest en Eigen Verklaring GGZ

3: Installatie op productie


Testdata conform AVG
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de privacywetgeving die per 25 mei 2018 voor heel Europa geldt. Privacyrechten van klanten of gebruikers worden ermee versterkt en uitgebreid. De gehele Europese Unie kent hiermee één privacywet. De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geldt hierdoor niet meer. Internationaal staat de AVG bekend als General Data Protection Regulation (GDPR).

In de gezondheidszorg is de uitwisseling van privacygevoelige informatie zoals persoonsgegevens, medische dossiers (EPD’s) en medicatielijsten aan de orde van de dag. Patiënten, mantelzorgers en andere partijen zoals zorginstellingen, zorgverzekeraars, apothekers en huisartsen moeten communiceren om goede zorg te leveren. Een oplossing voor veilige communicatie is daarmee essentieel.

Dit betekent voor Koppeltaal onder andere dat er alleen fictieve- of geanonimiseerde data op alle omgevingen (met als uitzondering de productieomgeving) van Koppeltaal gedeeld mag worden.

Fictieve data
Fictief betekent ‘verzonnen’ of ‘bedacht’, dus fictieve gegevens zijn persoonsgegevens die zelf bedacht zijn.

Geanonimiseerde data
Geanonimiseerde gegevens zijn gegevens die zodanig gewijzigd zijn dat deze op geen enkele manier meer te herleiden zijn naar een persoon.

Acceptatieproces Koppeltaal

Acceptatieproces Koppeltaal

.