Verbinding met de praktijk

De Technische Community bestaat uit productmanagers, architecten, informatieanalisten, ontwikkelaars van ICT leveranciers die de IT deelnemervoorwaarden hebben ondertekend. Vanuit VZVZ is Koppeltaal vertegenwoordigt door de leveranciersmanager, projectmanager, ketencoördinator en architect.

De Technische Community heeft als doel Koppeltaal professioneel door te ontwikkelen zodat deze breed ingezet kan worden in GGZ.

Werkwijze

De Technische community komt maandelijks online bijeen (via een zoom meeting) met als doel:

 • issues op technisch en architectuurniveau te bespreken.
 • vragen vanuit de community te behandelen
 • best practices te ontwikkelen en te delen
 • inzicht in roadmap/ontwikkeling koppeltaal
 • bespreken feature requests
 • inzicht in volume berichten verkeer
 • kennis maken nieuwe deelnemers
 • kennis nemen van relevante ontwikkelingen

Daarnaast is er een actieve mailinggroep waarbinnen je

 • elkaar vragen kunt stellen
 • problemen kunt delen en vragen hoe deze door anderen zijn opgelost
 • gezamenlijk een oplossing bedenken
 • ideeën kunt uitwisselen
 • best practices met elkaar kunt delen.

Wat levert het op?

Een plaats waar je vragen worden beantwoord op technisch, ontwikkel- en architectuur niveau, problemen worden opgelost, best practices worden gemaakt en gedeeld, feature requests draagvlak kunnen krijgen en worden gerealiseerd.

Vanwege de inhoudelijke doelstellingen, heeft deelname een verplicht karakter.

Naast de Technische Community is er ook een IT deelnemersraad en een GGZ deelnemersraad. Samen vormen zij de krachtige moter van Koppeltaal.