Beheer van dit document en contactgegevens

Koppeltaal VZVZ voert beheer over deze pagina, en zorgt dat de informatie regelmatig wordt geactualiseerd. De community ontvangt hierover via de community-mail bericht. Feedback en vragen zijn van harte welkom!

Koppeltaal VZVZ is per e-mail te bereiken: koppeltaalketenregie@vzvz.nl. Na ontvangst zorgen we voor spoedig antwoord.

Releases

Koppeltaal current release 1.3.5 | planned release 1.4/ 2.0
Supported Koppeltaal release: Release 1.0 , 1.1, 1.2, Release 1.2.1, Release 1.3, Release 1.3.2, Release 1.3.3

Planning

(status 14 juni 2019)

De IT-deelnemers hebben zich gecommiteerd om de uitrol tijdig af te ronden voor de uiterste plandatum, dat afhankelijk is van de ingebruikname van het pakket Engage. Deze is voorzien voor eind Q3, Q4 2019. De uiterste datum geldt alleen voor domeinen waar dit  pakket in gebruik zal worden genomen. In alle andere domeinen is deze afhankelijkheid er niet en kan de migratie al voor dat moment worden afgerond. Test- en productie-omgevingen van Koppeltaal zijn voorzien van versie 1.3.5 (zie sectie "Omgevingen van Koppeltaal en de KT-versie").

Release 1.3.5 is by design ontworpen vanuit de behoefte van beheerorganisaties om de migratie van hun applicaties onafhankelijk van elkaar te kunnen doorvoeren. Applicaties die nog op 1.3.3 uitwisselen, kunnen by design uitwisselen met applicaties die al op 1.3.5 communiceren (zie ook sectie "Wat testers en beheerders dienen te weten") . Alle partijen worden opgeroepen om zo spoedig mogelijk de migratie af te ronden door hun applicatie in productie te voorzien van release 1.3.5 van Koppeltaal. 

API specificaties en architectuur

Informatie in deze sectie is onder regie van: architect Koppeltaal 

Feedback via e-mail: koppeltaal-architectuur@vzvz.nl

Koppeltaal 1.3.5. aanpassingen

Technisch ontwerp

Technisch ontwerp 1.3.5 2.1 d.d. 9-4-2019

White Paper 1.3.5: alles in 1 oogopslagPDF

White paper 1.3.5: stap-voor-stap resource versioneringPDF

Community members only 

Koppeltaal API 1.3.5 Architectuur

Architectuurdocumentatie

Status document: definitieve versie

Architectuur Koppeltaal 1.3.x

Koppeltaal server 1.3.5 release notes

NB. De eerste 1.3.5 release op Koppeltaalserver is Koppeltaal server release 1.3.5.2

Release notes containing all the changes as implemented with version 1.3.5.2

Release notes Koppeltaal Server 1.3.5.2

Voor adapter zie sectie "Core Applications"

 

Omgevingen van Koppeltaal en de KT-versie

Informatie in deze sectie is onder regie van: Koppeltaal testteam

Feedback via e-mail: koppeltaal-testteam@vzvz.nl 

Voor communityleden die nog niet actief zijn in de productiefase van Koppeltaal is het raadzaam om de koppeling met Koppeltaal te ontwikkelen op basis van Koppeltaal 1.3.5. De impact daarvan is relatief beperkt, en je voorkomt extra inspanningen om na ingebruikname alsnog binnen enkele maanden na release op productie alsnog verplicht te moeten upgraden naar Koppeltaal 1.3.5.

 

Actie Environment Huidige serverrelease  Date Available Remark 
 Koppeltaal Kern Test  Edgekoppeltaal.vhscloud.nl
 
1.3.6 Sinds 8 november 2019 Vrij testen voor IT-deelnemers tegen de laatste Koppeltaalserver kern versie
Koppeltaal Adapter Test Acckoppeltaal.vhscloud.nl 1.3.5.4 Sinds 13 december 2019 IT-deelnemers: Ketentesten adapter tegen koppeltaal kern versie 1.3.5
Koppeltaal Applicatie Acceptatie  Clientskoppeltaal.vhscloud.nl  1.3.5.3 Sinds 10 oktober 2019 IT-deelnemers: Acceptatietesten d.m.v. demo applicaties 
Productie prd.koppeltaal.nl 1.3.5.4 Sinds 18 december 2019 Live-omgeving voor zorgcommunicatie met Koppeltaal 
Stable Stablekoppeltaal.vhscloud.nl 1.3.5.4

Sinds 9 januari 2020

Omgeving ten behoeve van productie incidenten testen
Demo Demokoppeltaal.vhscloud.nl 1.3.5.4 Sinds 9 januari 2020 Omgeving ten behoeve demo's geven 


 

Core applications

Informatie in deze sectie is onder regie van: Koppeltaal Testteam

Feedback via e-mail: koppeltaal-testteam@vzvz.nl 

Onderstaande sectie bevat de informatie naar de meest recente versie.  Nieuwere versies van adapters voor gebruik met KT v1.3.5 zullen worden toegevoegd zodra deze zijn geaccepteerd. Deze nieuwe versies staan altijd in onderstaande folders op Github.

Applicatieontwikkelaars mogen deze adapters inbouwen, testen en uiteindelijk hun applicatie met nieuwe adapter bij het acceptatieteam van Koppeltaal aanbieden voor acceptatie voor gebruik in Koppeltaal v1.3.5.

Voor communityleden die nog niet actief zijn in de productiefase van Koppeltaal is het raadzaam om de koppeling met Koppeltaal te ontwikkelen op basis van Koppeltaal 1.3.5. De impact daarvan is relatief beperkt, en je voorkomt extra inspanningen om na ingebruikname alsnog binnen enkele maanden na release op productie alsnog verplicht te moeten upgraden naar Koppeltaal 1.3.5. 

Let op: adapterversies  voor gebruik met KT 1.3.3 en ouder zullen na na  ketenbrede ingebruikname van KT  1.3.5 5  in productie niet meer geaccepteerd worden voor gebruik in test-, ontwikkel- en productie-omgevingen van Koppeltaal.

 

Objectomschrijving

Locatie adapter

JavaScript connector

JavaScript connector for Koppeltaal Server

Community members only 

https://github.com/Koppeltaal/Koppeltaal-JS-Connector

Android Connector

Android connector for Koppeltaal Server

Community members only 

  https://github.com/Koppeltaal/Koppeltaal-Android-Connector

iOS Connector

iOS connector  for Koppeltaal Server

Community members only 

https://github.com/Koppeltaal/Koppeltaal-iOS-Adapter

Java Connector

Java connector for Koppeltaal Server

Community members only 

https://github.com/Koppeltaal/Koppeltaal-Java-Connector

C# Connector

C# connector for Koppeltaal Server

Community members only

https://github.com/Koppeltaal/Koppeltaal-C-Sharp-Connector

Python Connector

Python connector for Koppeltaal Server

Community members only 

https://github.com/Koppeltaal/Koppeltaal-Python-Connector

Voor meer informatie over het gebruik van het Python package, zie sectie "Additionele informatie over packages van adapters"

PHP Connector PHP connector for Koppeltaal Server

Community members only

https://github.com/Koppeltaal/Koppeltaal-PHP-Connector

Doelstelling ketenbrede transitie en randvoorwaarden

De ketentransitie is succesvol afgerond als:

 • in productie elke applicatie in elk domein uitsluitend gebruik maakt van Koppeltaal 1.3.5 voor zorgcommunicatie met andere applicaties, en
 • vervolgens IT-deelnemers bij (door)ontwikkeltrajecten uitsluitend gebruik maken van Koppeltaal 1.3.5, en
 • de broncodes van alle oudere versies van Koppeltaal-adapters van Github zijn verwijderd.

Doelstelling is om hierbij verstoringen in productie waar mogelijk te voorkomen door goede voorbereiding en afstemming. Dit document ondersteunt door op één locatie alle actuele informatie met elkaar te delen.

De ketenbrede transitie is geen big bang; de Koppeltaalserver 1.3.5 is ervoor gebouwd om binnen domeinen Koppeltaal 1.3.3 en 1.3.5 naast elkaar te kunnen gebruiken. Na release van de Koppeltaalserver 1.3.5 kan dus elke beheerpartij zijn eigen releasemoment inplannen. Meer info over 1.3.5: zie sectie "API specificaties en architectuur".

Om deze doelstelling te realiseren zullen een aantal stappen nodig zijn:

Stap Statusinformatie
1.     release van Koppeltaalserver 1.3.5. op alle omgevingen van Koppeltaal zie sectie "Omgevingen van Koppeltaal en de KT-versie"
2. alle adapters op Github zijn vrijgegeven voor gebruik in Koppeltaal 1.3.5, wat betekent:
 1. dat elke adapter is ontwikkeld en functioneel geaccepteerd door Koppeltaal testteam voor gebruik van Koppeltaal 1.3.5
 2. en dat de source code van elke adapter vervolgens als secure is beoordeeld door Koppeltaal security
zie sectie "Core Applications"
3. acceptatie van elke applicatie inclusief adapter voor gebruik van Koppeltaal 1.3.5: 
 1. de ontwikkelorganisatie is zelf verantwoordelijk voor (integratie) ketentesten met andere applicaties. Logischerwijze vindt dat voorafgaand aan de acceptatietest plaats, zodat de acceptatietest met het Koppeltaaltestteam plaatsvindt met de finale versie. Uitrol naar productie in de diverse domeinen zal dan zonder verstoringen voor eindgebruikers plaatsvinden. Vandaar dat de ketentest als eerste is genoemd.
 2. De acceptatie door Koppeltaaltestteam houdt in dat elke applicatie inclusief adapter functioneel alle interacties van 1.3.5 aantoonbaar ondersteunt. Zoals onder a vermeld is de ontwikkelorganisatie verantwoordelijk voor de ketentest.
Voor meer informatie over het testproces kunt u contact opnemen met het Koppeltaal testteam: koppeltaal-testteam@vzvz.nl 
zie sectie "Inventarisatie voortgang applicaties met Koppeltaal adapter v.1.3.5"
4. uitrol van test naar productie

zie sectie "Inventarisatie domeinen & applicaties: status migratie van alle domeinen naar Koppeltaal 1.3.5"

5. verwijderen verouderde versies adapters van Github die in gebruik zijn voor gebruik met KT 1.3.3 en ouder Na succesvol afronden van stap 4, nog in te plannen.

 

Parallel aan dit traject is de functie PMT (Pre Migratie Tool) op 20 december op de Koppeltaalserver op productie gereleased. De PMT controleert huidige berichten op basis van 1.3.3 of deze berichten aan de validatieregels voor Koppeltaal v2.0 voldoen. Koppeltaal Support monitort de output van de PMT en schakelt bij afwijkingen met de desbetreffende partij om dit op te lossen. In het geval dat de PMT non-compliancy signaleert, dan zal Koppeltaal Support een KS ticket in Jira aanmaken en toewijzen aan de applicatie van desbetreffende koppeltaaldienstverlener onder regulier beheer; met het verzoek tot correctieve beheeractie voorafgaand aan de migratie naar Koppeltaal 1.3.5. Deze input is belangrijk voor ontwikkelaars. 

Actuele informatie over de geplande release van de Koppeltaalserver 1.3.5 op productie is vermeld in sectie "Omgevingen van Koppeltaal en de KT-versie".

De basis: aansluitproces en wijzigingsproces

Aanvullende informatie voor beheerders over ingebruikname  van nieuwe applicaties en/of wijzigingen op bestaande applicaties. Via onderstaande URLs vind je ook informatie over het acceptatieproces:

Wat testers en beheerders dienen te weten

Elke applicatie waarvan het gedrag van de applicatie (inclusief adapter) in de communicatie met de Koppeltaalserver verandert als gevolg van een wijziging, dient opnieuw te worden aangeboden voor acceptatie bij het Koppeltaal testteam. Na een succesvolle acceptatie moet vervolgens per GGZ domein, waarin de update gaat landen, een ketentest uitgevoerd worden op de Clients-testomgeving. De GGZ-instelling zal hiervoor met alle aangesloten IT-deelnemers (ook degene die nog op 1.3.3 zitten) deze ketentest moeten inplannen. Het is noodzakelijk dat daarbij alle use cases worden doorlopen, omdat de wijziging op het koppelvlak alle berichten raakt. Deze maatregel vergroot de kwaliteit van zorgcommunicatie bij ingebruikname door cliënten en behandelaren.

Koppeltaal ondersteunt het gelijktijdig gebruik van applicaties met v1.3.5 met andere applicaties binnen een domein die nog op v1.3.3 actief zijn: het zogenaamde hybride domein. Deze functie maakt het voor IT-deelnemers mogelijk om op eigen tempo uit te kunnen rollen.
Let op: Als niet alle aangesloten IT-deelnemers tegelijk over gaan op 1.3.5, dan moet er per veranderde situatie opnieuw een ketentest komen in dat domein. Dus eerst voor een hybride situatie met de ene applicatie op 1.3.5 en de andere nog op 1.3.3, en later een situatie waarbij beide applicaties op 1.3.5 zijn.

Toelichting consequenties van gebruik 1.3.5 in een domein (Bron: document release notes, zie sectie “API specificaties en architectuur”)
De update van Koppeltaal Server 1.3.3 naar 1.3.5 zal niets veranderen voor aangesloten partijen. Alle applicaties in het domein blijven communiceren in 1.3.3. Dit blijft het geval totdat in een domein de eerste applicatie met 1.3.5 gaat koppelen. 
Op dat moment moet ook een setting van die applicatie worden omgezet van 1.3.3 naar 1.3.5; als dat niet gebeurt, dan blijft de koppeltaalserver communiceren in 1.3.3 met die bewuste applicatie.
Bij het koppelen van een 1.3.5 applicatie in een domein kan alleen door Koppeltaal Support een setting omgezet worden van 1.3.3 naar 1.3.5. Op het moment dat een eerste applicatie binnen een domein overgaat op 1.3.5, zal binnen dat domein een migratie van bestaande berichten naar 1.3.5 plaatsvinden. Let op: deze migratie is onomkeerbaar!
Daarnaast zal voor de partij met de setting op 1.3.5 een binnenkomend 1.3.3 bericht geconverteerd worden naar 1.3.5. Ook zal vanaf dan een check gedaan worden op uitgaande berichten van die applicatie of die berichten voldoen aan de specificaties van 1.3.5. Uitgaande berichten worden geconverteerd naar 1.3.3 berichten voor 1.3.3 applicaties binnen dat domein.
 

CareTeam gebruik: belangrijke boodschap voor ontwikkelaars, testers en beheerders

In Koppeltaal 1.3.5 wordt de CareTeam resource geïntroduceerd. Tegelijkertijd is Koppeltaal 1.3.5 by design backwards compatible met 1.3.3, waardoor het gebruik van 1.3.3-applicaties en 1.3.5-applicaties binnen een domein mogelijk is (een zogenaamd hybride domein). Als in een hybride domein CreateOrUpdateCarePlans worden verstuurd door zowel 1.3.3 als 1.3.5-applicaties én dus dezelfde careplans worden geüpdatet door beide versies van applicaties dan zullen hier problemen ontstaan met de CareTeam resource. Dit omdat 1.3.3-applicaties daar geen gebruik van maken.

De CareTeam resource in het CarePlan kan dus pas worden gebruikt als alle applicaties in een domein over zijn op 1.3.5. In een domein waarin een of meerdere applicaties over zijn naar 1.3.5, maar waar nog niet alle applicaties over zijn op 1.3.5 kan de CareTeam resource wel verstuurd worden, maar door aanpassing van het CarePlan door een 1.3.3 applicatie weer vervallen. Gevolg is dus dat de informatie over het CareTeam niet meer beschikbaar is binnen het CarePlan.

Houdt hier dus rekening mee in de implementatie, tijdens de integratietest met andere applicaties in het domein op een test-omgeving, en bij de planning van de ingebruikname van het CareTeam in het domein op de productie-omgeving. Indien de wens bestaat om het CareTeam in gebruik te nemen, dan is het verzoek dat kenbaar te maken in de community via de PDM Koppeltaal. We werken dan samen aan een toekomstvaste oplossing die ook door alle overige partijen in de community gebruikt kan worden.

Ook hierbij geldt dat ingebruikname van het CareTeam een wijziging betekent op het koppelvlak van applicatie met de koppeltaalserver. Hierdoor is heracceptatie van de applicatie nodig, gevolgd door een ketentest. Bij deze ketentest moet minimaal elke use case met behandelplan (CarePlan) en elke use case met een behandelaar (Practioner) doorlopen worden, omdat hierin de risico’s zitten. Andere use cases zijn optioneel. 

Belangrijk: onomkeerbare conversie
Het omzetten van een bestaand domein in 1.3.3 naar gebruik met 1.3.5 is gebonden aan een conversie van alle bestaande berichten in het domein. Deze is onomkeerbaar en kan niet teruggedraaid worden naar 1.3.3! 

Koppeltaal Support raadt daarom aan om de 1.3.5 functionaliteit te testen in een extra domein. Het huidige 1.3.3 domein blijft daardoor beschikbaar om eventuele productie-issues met de huidige 1.3.3-versie te kunnen blijven testen in een volledig 1.3.3-domein. Het aanvragen van een extra domein op een testomgeving gaat via Koppeltaal Support. Het testen van een hybride situatie (combinatie van 1.3.5 applicatie met 1.3.3 applicaties) dient vooraf aangegeven te worden, zodat Koppeltaal Support het nieuwe domein tijdig kan aanmaken.

Voor het testen in een domein met alleen 1.3.5 applicaties dienen minimaal twee 1.3.5 applicaties beschikbaar te zijn (eventueel een 1.3.5 testtool). Er mogen dan geen 1.3.3 applicaties meer aanwezig zijn in dat domein.
Bij uitrol naar productie geldt dezelfde werkafspraak: neem contact op met Koppeltaal Support om de setting in het domein tijdig aan te laten passen voor uw applicatie met 1.3.5.
Voor meer informatie en afstemming van activiteiten kun je contact opnemen met Koppeltaal Support.

Inventarisatie voortgang applicaties met Koppeltaal adapter 1.3.5

Informatie in deze sectie is onder regie van: Koppeltaalketenregie 

Feedback via e-mail: koppeltaalketenregie@vzvz.nl 

De meest actuele stand van zaken zal op deze pagina worden weergegeven. 

Na vrijgave van de adapters zijn ontwikkelorganisaties zelf verantwoordelijk voor het actualiseren van onderstaande informatie, door een ticket aan te maken in de Support-omgeving van Koppeltaal-support (zie https://support.koppeltaal.nl/k2-categories/supportnew) en de inhoud daarvan te updaten bij voortgang. Koppeltaalketenregie zorgt dat de informatie op deze pagina zal worden gepubliceerd.

Over het acceptatieproces:

 1. de ontwikkelorganisatie is zelf verantwoordelijk voor (integratie) ketentesten met andere applicaties. Logischerwijze vindt dat voorafgaand aan de acceptatietest plaats, zodat de acceptatietest met het Koppeltaaltestteam plaatsvindt met de finale versie. Uitrol naar productie in de diverse domeinen zal dan zonder verstoringen voor eindgebruikers plaatsvinden. Vandaar dat de ketentest als eerste stap is genoemd.
 2. de acceptatie onder stap 2 houdt in dat elke applicatie inclusief adapter functioneel alle interacties van 1.3.5 ondersteunt. Zoals onder a vermeld is de ontwikkelorganisatie verantwoordelijk voor de (integratie) ketentest.

Voor meer informatie over het testproces kunt u contact opnemen met het Koppeltaal testteam: koppeltaal-testteam@vzvz.nl 

Let op: alleen applicaties die formeel zijn geaccepteerd door het Koppeltaal testteam mogen worden uitgerold op de productie-omgeving. Dus eerst accepteren, daarna pas de uitrol.

Bij uitrol naar productie is de Koppeltaaldienstverlener zelf verantwoordelijk voor tijdige communicatie naar alle betrokken partijen in het domein: de GGZ-organisatie, de beheerorganisaties van de andere applicaties in het domein, en Koppeltaal Support. Hierdoor kunnen alle partijen tijdig maatregelen nemen om de transitie te helpen ondersteunen, bijvoorbeeld door extra alert te zijn op mogelijke uitval direct na het onderhoudsmoment; waardoor snel met correctief beheer gezorgd kan worden voor een oplossing. Indien gewenst kan Koppeltaal Support hierbij ondersteunen door informatie uit de logs van de Koppeltaalserver met u te delen. Neem hiervoor contact op met Koppeltaal Support (support@koppeltaal.nl). 

 

Stand van zaken per: 17 juli 2019 (start inventarisatie:  24 januari)

Applicatie IT deelnemer 1. Ketentesten 1.3.5 Status op omgeving 'Clients'* 2. Acceptatie 1.3.5 Status op omgeving 'Clients'* 3. Gereleased naar productie
Builder Antes  Geen planning in ticket Geen planning in ticket  
CMW Portal CMW  N.V.T.  N.V.T.  N.V.T.
Curelink BOOM Geen planning in ticket Planning gedeeld met Koppeltaal Support  
EHealthWarenhuis NewHealth Collective Planning gedeeld met Koppeltaal Support Planning gedeeld met Koppeltaal Support  
(EMHP) Engage VitalHealth Geen planning in ticket Voor september/ Q4  
Karify Karify Planning gedeeld met Koppeltaal Support Geaccepteerd: 17 mei  
KickASS CMW Voor september/ Q4 Geen planning in ticket  
Minddistrict Minddistrict Planning gedeeld met Koppeltaal Support Planning gedeeld met Koppeltaal Support  
Patientplus Keuzehulp Peercode Geen planning in ticket Geaccepteerd: 27 mei  
Scheduler Antes Geen planning in ticket Planning gedeeld met Koppeltaal Support  
QuestManager VitalHealth Planning gedeeld met Koppeltaal Support Geaccepteerd: 24 juni  
The Journey CMW Planning gedeeld met Koppeltaal Support Geaccepteerd: 29 mei  
VitalHealth KIS / Coordinate  VitalHealth Planning gedeeld met Koppeltaal Support Planning gedeeld met Koppeltaal Support  
Therapieland Therapieland Geen planning in ticket Geaccepteerd: 1 juli  

* Clients: bedoeld wordt test-omgeving clients met URL: Clientskoppeltaal.vhscloud.nl

Test tools

Informatie in deze sectie is onder regie van: Koppeltaal Testteam

Feedback via e-mail: koppeltaal-testteam@vzvz.nl 

 

Onderstaande testtooling is buiten scope van de transitie naar Koppeltaal 1.3.5. 

Meer weten? Neem aub contact op met het testteam, koppeltaal-testteam@vzvz.nl

 

Test Portal

Portal tool to be used when testing interventions

Test Client

Client test simulating the intervention

Regression Test 

Regression testing for REST API Calls

Test Storage Service

Storage API test

Load and Performance Test Scripts

Load and Performance Scripts simulating the Patient, Related person and Caregiver load in a complex environment 

Additionele informatie over packages van adapters

Informatie in deze sectie is onder regie van: Koppeltaalketenregie 

Feedback via e-mail: koppeltaalketenregie@vzvz.nl 


Achtergrondinformatie voor ontwikkelaars die de Python adapter willen gebruiken

The Python package[1] for the Koppeltaal adapter is distributed as a Python egg[2] and published on the Python Package index[3]. Using the appropriate build tools such as zc.buildout[4] or pip[5], one can include a specific version of the Python Koppeltaal adapter package into your project[6][7]. Pinning down the versions of the dependencies in order to have deterministic, repeatable and predictable builds is highly recommended. Note that the Koppeltaal adapter compatibility matrix[8] is the canonical source of validated adapters and the version listed there should be used for production setups. 

[1] https://github.com/Koppeltaal/Koppeltaal-Python-Connector

[2] https://wiki.python.org/moin/egg (note that the more modern packaging format is the "wheel". We'll start publishing the Python Koppeltaal adapter as wheel in due time. The package is always available as a source distribution too)

[3] https://pypi.org/project/koppeltaal/

[4] https://pypi.org/project/zc.buildout/

[5] https://packaging.python.org/tutorials/installing-packages/

[6] http://docs.buildout.org/en/latest/getting-started.html#pinned-versions

[7] https://packaging.python.org/tutorials/installing-packages/#installing-from-pypi and https://pip.pypa.io/en/latest/user_guide/#requirements-files

[8] see table in section: "Core applications"

 

Historie

Versie

Datum

Auteur

Wijzigingen

1.0 (build 132)

23 november 2018

Koppeltaal VZVZ

       Initiële versie

1.1 (build 150)

21 december 2018

Koppeltaal VZVZ

 • adapters KT 1.3.5 zijn geaccepteerd, status aangepast en locatie van adapters toegevoegd

 • configuratie van omgevingen is geactualiseerd

 • sectie: Additionele informatie over packages van adapters toegevoegd

 • Uitrol compliancy huidige v

 • 1.3.3 berichten op prod toegevoegd

1.2 (build 158)

22 januari 2019

Koppeltaal VZVZ

 • configuratie van omgevingen is geactualiseerd nav uitrol release 1.3.3.2

 • nieuwe plannning productie-omgeving: zie sectie "Omgevingen van Koppeltaal en de KT-versie"

 • planning start van inventarisatie toegevoegd; zie sectie "Inventarisatie voortgang applicaties met Koppeltaal adapter 1.3.5"

1.3 (build 187)

19 februari 2019

Koppeltaal VZVZ

 • Planning upgrade Edge omgeving naar 1.3.5.2 geupdate

 • Releasenotes 1.3.5.2 toegevoegd

1.4 (build 188)

1 maart 2019

Koppeltaal VZVZ

 • Upgrade omgeving Clients naar 1.3.5.2

1.5 (build 189)

11 maart 2019

Koppeltaal VZVZ

 • Aanpassing planning release prod 1.3.5.2 naar productie

1.6 (build 191)

13 maart 2019

Koppeltaal VZVZ

 • URL Github toegevoegd aan Planning C# Connector

 • Inventarisatie voortgang applicaties met Koppeltaal adapter 1.3.5: status CMW portal aangepast

 • Aanpassing: toegevoegd definitieve planning release Koppeltaal server 1.3.5.2 naar productie (zie sectie "Omgevingen van Koppeltaal en de KT-versie"

1.7 (build 214)

27 maart 2019

Koppeltaal VZVZ

 • Update technisch ontwerp; document versie 1.9 is vervangen door 2.0. Wijziging van 1.9 naar v2.0 betreft statusaanpassing CareTeam van optioneel naar verplicht

 • Update Inventarisatie voortgang applicaties met Koppeltaal adapter 1.3.5

 • Toegevoegd: downloadable white paper 1.3.5 - alle wijzigingen voor 1.3.5 in één oogopslag bij elkaar gebracht op verzoek van de community (zie sectie "API specificaties en architectuur")

1.8 (build 218)

29 maart 2019

Koppeltaal VZVZ

 • Ingevoegd: "CareTeam gebruik: belangrijke boodschap voor ontwikkelaars, testers en beheerders", zie sectie "Wat testers en beheerders dienen te weten"
 • Toegevoegd: API specificaties en architectuur - White paper 1.3.5: stap-voor-stap resource versionering

1.9 (build 224)

9 april 2019

Koppeltaal VZVZ

 • Toegevoegd aan sectie "API specificaties en architectuur": nieuwe documentversies geupload van documentatie. Betreft update van Technisch Ontwerp, "White Paper 1.3.5: alles in 1 oogopslag", "White Paper 1.3.5: stap-voor-stap resource versionering", "Addendum 1.0 voor Architectuur Koppeltaal 1.3.5 1_3"
 • Toegevoegd aan subsectie "Toelichting consequenties van gebruik 1.3.5 in een domein": alinea met toelichting over ketentest met alle applicaties in het domein na de acceptatietest per applicatie

2.0 (build 226)

26 april 2019

Koppeltaal VZVZ

 • Aanpassing planning release Koppeltaal server 1.3.5.2 op omgevingen Demo en Stable

2.1 (build 236)

15 mei 2019

Koppeltaal VZVZ

 • Aanpassing Inventarisatie voortgang applicaties met Koppeltaal adapter 1.3.5
 • Aanpassing Core Applications: Locatie adapter 1.3.5. Nieuwe verwijzing Android Connector en Java Connector

 

2.2 (build 251) 28 mei 2019 Koppeltaal VZVZ
 • Inventarisatie voortgang applicaties met Koppeltaal adapter 1.3.5:
 • Aanpassing data acceptatietesten IT deelnemers
2.3 (build 263) 14 juni 2019 Koppeltaal VZVZ
 • Alinea Planning toegevoegd
 • Voortgangsinformatie acceptatie geupdate van alle applicaties in productie
2.4 (build 274) 25 september 2019 Koppeltaal VZVZ
 • Release datum v1.3.5.3 op Edge aangepast
 • Alinea "De basis: aansluitproces en wijzigingsproces" toegevoegd, met daarin verwijzingen naar het aansluit-, acceptatie- en wijzigingsproces
 • URLs naar locatie van adapters op Github geactualiseerd

Achtergrond van dit document

Koppeltaal VZVZ draagt vanuit haar rol als regievoerende organisatie zorg voor een afgestemd proces met alle betrokken partijen. Zij heeft het proces met de community op de Technische Community-meeting afgestemd. De transitie en voortgang staat sinds september op de agenda van de Technische Community-meeting.

Op deze pagina staat alle beschikbare informatie over release Koppeltaal 1.3.5, en de transitie van alle partijen in de keten Koppeltaal van Koppeltaal 1.3.3 naar release Koppeltaal 1.3.5.