Een wijziging doorvoeren als ICT leverancier

Wanneer uw klant (GGZ-instelling) Koppeltaal al in gebruik heeft op de productieomgeving, kan het nodig zijn een wijziging door te voeren. Het doorvoeren van een wijziging begint met de vraag of deze wijziging betrekking heeft op de koppeling van applicatie en adapter met Koppeltaal, of niet.

  • Heeft de wijziging geen betrekking op de koppeling van applicatie en adapter met Koppeltaal en zal tijdens de wijziging communicatie met andere applicaties in het domein mogelijk blijven, dan kunt u de wijziging doorvoeren zonder aanvullende communicatie of afstemming met Koppeltaal; bijvoorbeeld een GUI-update (ervan uitgaande dat de GUI is gescheiden van de overige lagen)
  • Heeft de wijziging geen betrekking op de koppeling van applicatie en adapter met Koppeltaal, maar zorgt het doorvoeren van de wijziging voor onbeschikbaarheid van uw applicatie voor andere applicaties, dan gelden alleen de standaard onderhoudsafspraken uit de KoppeltaalDAP (zie paragraaf 6.5 van bijlage D | Koppeltaal DAPPDF); bijvoorbeeld een security update van uw firewall.
  • Heeft de wijziging wel betrekking op de koppeling van applicatie en adapter in de productie-omgeving van Koppeltaal, dan kan deze wijziging impact hebben op de zorgcommunicatie en/of de inhoud van berichten. In het acceptatieproces (bijlage B | Acceptatieproces applicatie IT-deelnemerPDF) zijn hiervoor voorbeelden opgenomen inclusief diagram voor bepaling impact-analyse en vervolg.

Migratietrajecten

Migratietrajecten kunnen een risico vormen voor de performance van systemen en de correcte vulling van databases (bij zowel de systemen van VZVZ als de systemen van alle deelnemers in een domein). Om dit risico te beperken moeten migratietrajecten altijd vooraf gegaan worden door de migratie te testen in een testomgeving. Hiermee kan inzicht worden gegeven of de migratie van data probleemloos zal verlopen op de productieomgeving. Voer een migratie dus nooit zomaar uit, maar stuur hierover eerst een e-mail naar het Koppeltaal Testteam.

Bepalen type wijziging

Wijziging doorvoeren met of zonder ketentest

Als is vastgesteld dat de wijziging betrekking heeft op applicatie en adapter, dan geldt het volgende:

1. De wijziging van applicatie en adapter heeft impact op de zorgcommunicatie met de Koppeltaal-server en/of de andere applicaties in het domein van de zorgaanbieder (berichtinhoudelijk of in de afhandeling van het bericht)

De zorgaanbieder voert in dat geval vooraf een (gedeeltelijke) ketentest uit met de IT-leveranciers, nadat de IT-leveranciers afstemming hebben gehad met het Koppeltaal testteam over een eventuele heracceptatie (zie bijlage B | Acceptatieproces applicatie IT-deelnemerp)PDF. De Zorgaanbieder kan de ketentest zelf doen, of laten doen door haar leveranciers. Indien gewenst kan het ketentestteam van VZVZ hierbij adviseren over aanpak en opzet (koppeltaal-testteam@vzvz.nl). De zorgaanbieder stuurt vervolgens een ondertekende Eigen Verklaring (EV) aan het Testteam (bijlage A | Eigen Verklaring). Na aanlevering van de EV door de zorgaanbieder aan het testteam kan de wijziging zonder toetsing van het Testteam worden doorgevoerd onder verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder. Het Testteam kan op basis van de inhoud en bijlage van de EV contact opnemen met de zorgaanbieder voor toelichting.


2. Alle andere aanpassingen op applicatie en adapter

De IT-deelnemer en de zorgaanbieder stellen samen vast dat de wijziging geen of verwaarloosbare impact heeft op de zorgcommunicatie met andere applicaties in het domein, maar dat wel de beschikbaarheid van de applicatie (tijdelijk) wordt onderbroken om de wijziging te kunnen doorvoeren (bijvoorbeeld een security update van de firewall, of een aanpassing in de applicatie die niet samenhangt met Koppeltaal). De IT-deelnemer meldt de wijziging bij het Testteam per e-mail en verwijst naar de Verklaring Toestemming ingebruikname zonder ketentest (bijlage C | Verklaring Toestemming ingebruikname zonder ketentestPDF) en levert daarbij (bij applicatie-aanpassing) release notes op met een korte toelichting en een planning van het onderhoudsmoment.

De wijziging kan vervolgens zonder toetsing van het Testteam worden doorgevoerd onder verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder.
Het Testteam kan op basis van de release notes contact opnemen met de IT-deelnemer voor toelichting.

De Verklaring Toestemming ingebruikname zonder ketentest is een eenmalige verklaring van de zorgaanbieder. De zorgaanbieder zorgt dat deze ondertekend aan het Testteam wordt opgestuurd. Zonder Verklaring zal de zorgaanbieder voor elke wijziging van deze categorie expliciet zijn akkoord dienen te geven op uitrol zonder ketentest bij het testteam.

In beide gevallen 1 en 2 dient wel tijdig een onderhoudsmelding aangemaakt te worden conform werkafspraken uit de Koppeltaal-DAP (zie bijlage D | Koppeltaal-DAPPDF).

Vragen of onduidelijkheden, of heeft u feedback over dit proces? Wij horen graag van u! Neem contact op met Koppeltaal-ketencoördinator Remco van Reeuwijk 070-3173487 | koppeltaalketenregie@vzvz.nl