Headease

Applicaties:

Cliëntportaal met e-health applicaties (E-health CMS & Composer)

Deelnemer Koppeltaal sinds:

Vanuit EDIA - 2015, vanuit Headease sinds februari 2019

Accountmanager:

Remy Lamers

Product Owner:

Remy Lamers

Websites: Headease

Headease is een nieuwe naam in de markt waarmee EDIA en Trifork E-health, beproefde digitale oplossingen voor de GGZ aanbieden die zorgaanbieders, zorgprofessionals en haar cliënten ondersteunt. Headease beheert en ontwikkelt onder andere ‘Scheduler’ (MijnAntes). Dit portaal is inzetbaar in blended care of zelfzorg. Het webbased portaal is specifiek ontwikkeld om de cliënt één dashboard te bieden van waaruit gewerkt kan worden in samenwerking met behandelaar en naasten. Vanuit dit veilige portaal heeft de cliënt toegang tot alle benodigde functies en de toegewezen behandeling.

Het cliëntenportaal kan via Koppeltaal ehealth content (Modules, ROMs, Games) van externe aanbieders ontsluiten op het dashboard. Behandelinformatie zoals berichtgeving en voortgang wordt middels Koppeltaal gecommuniceerd met het portaal en real-time weergegeven op het dashboard.

Headease is voorvechter van Interoperabiliteit en aansluiting op standaarden en ondersteunt in de rol van Koppeltaal adapter coördinator nieuwe leveranciers en reeds aangesloten leveranciers.

Headease heeft haar aanbod ontwikkeld in samenwerking met GGZ-instellingen op basis van ervaringen van cliënten, behandelaren, auteurs en ervaringsdeskundige. Wij werken geheel conform NEN7510 en Privacy by Design.

In productie bij:

  • NewHealth Collective
  • Peercode
  • Philips Vital Health - EMHP

Ondersteunt de Koppeltaal-berichten:

  • CreateOrUpdateCarePlanActivityResult