U wilt uw aansluiting wijzigen

Bepalen type wijziging

Wanneer u als Zorgaanbieder Koppeltaal al in gebruik heeft op de productieomgeving, kan het nodig zijn een wijziging door te voeren. Het doorvoeren van een wijziging begint met de vraag of deze wijziging betrekking heeft op de applicatie en adapter, of niet.

  • Heeft de wijziging geen betrekking op de applicatie en adapter, dan gelden alleen de standaard onderhoudsafspraken uit de KoppeltaalDAP (bijlage D | Koppeltaal DAPPDF).
  • Heeft de wijziging wel betrekking op een applicatie en adapter in de productie-omgeving, dan kan deze wijziging impact hebben op de zorgcommunicatie. In het acceptatieproces (bijlage B | Acceptatieproces applicatie IT-deelnemerPDF) zijn hiervoor voorbeelden opgenomen inclusief diagram voor bepaling impact-analyse en vervolg.

Wijziging doorvoeren met of zonder ketentest

Als is vastgesteld dat de wijziging betrekking heeft op applicatie en adapter, dan geldt het volgende:

1. De wijziging van applicatie en adapter heeft impact op de zorgcommunicatie met de Koppeltaalserver en/of de andere applicaties in het domein van de Zorgaanbieder

De Zorgaanbieder voert in dat geval vooraf een (gedeeltelijke) ketentest uit met de IT-leveranciers. De Zorgaanbieder kan dat zelf doen, of laten doen door haar leveranciers. De Zorgaanbieder stuurt vervolgens een ondertekende Eigen Verklaring (EV) aan het Testteam (bijlage A | Eigen Verklaring).

Na aanlevering van de EV door de Zorgaanbieder aan het testteam kan de wijziging zonder toetsing van het Testteam worden doorgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Zorgaanbieder. Het Testteam kan op basis van de inhoud en bijlage van de EV contact opnemen met de Zorgaanbieder voor toelichting.


2. Alle andere aanpassingen op applicatie en adapter

De IT-deelnemer en de Zorgaanbieder stellen samen vast dat de wijziging geen of verwaarloosbare impact heeft op de zorgcommunicatie met andere applicaties in het domein. De IT-deelnemer meldt de wijziging bij het Testteam per mail en verwijst naar de Verklaring Toestemming ingebruikname zonder ketentest (bijlage C | Verklaring Toestemming ingebruikname zonder ketentestPDF) en levert daarbij de release notes op met een korte toelichting en een planning van het onderhoudsmoment.

De wijziging kan vervolgens zonder toetsing van het Testteam worden doorgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Zorgaanbieder.
Het Testteam kan op basis van de release notes contact opnemen met de IT-deelnemer voor toelichting.

De Verklaring Toestemming ingebruikname zonder ketentest is een eenmalige verklaring van de Zorgaanbieder. De Zorgaanbieder zorgt dat deze ondertekend aan het Testteam wordt opgestuurd. Zonder Verklaring zal de Zorgaanbieder voor elke wijziging van deze categorie expliciet zijn akkoord dienen te geven op uitrol zonder ketentest bij het testteam.


In beide gevallen 1 en 2 dient wel tijdig een onderhoudsmelding aangemaakt te worden conform werkafspraken uit de Koppeltaal-DAP (zie bijlage D | DAPPDF).

Vragen of onduidelijkheden? Neem contact op met Koppeltaalketencoordinator Remco van Reeuwijk 070-3173487 | koppeltaalketenregie@vzvz.nl