Verbinding met de praktijk

De GGZ deelnemersraad bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de GGZ, die een Letter of Commitment getekend hebben en bezig zijn met aansluiten of reeds aangesloten zijn. Zij doen mee vanuit hun rol als projectmanagers, ICT-managers, manager eHealth, informatiemanager of kwaliteitsmedewerkers. Vanuit VZVZ is Koppeltaal vertegenwoordigd door de productmanager GGZ en de businessmanager.

De GGZ deelnemersraad heeft als doel Koppeltaal professioneel door te ontwikkelen, zodat deze breed ingezet kan worden in GGZ.

Werkwijze

De GGZ deelnemersraad komt drie keer per jaar bijeen met als doel:

 • Informatie-uitwisseling en kennisdeling ten behoeve van de implementatie processen
 • Monitoring van de voortgang van lopende implementaties bij GGZ instellingen
 • Inzicht krijgen in planningen en prioriteiten van GGZ instellingen
 • Definiëren van specifieke ondersteuningsvragen
 • Stimuleren van co-creatie, waarbij uitdagingen gezamenlijk en transparant opgepakt worden
 • Voorstellen van co-workshops per leverancier
 • Delen van ervaringen met Koppeltaal als informatiestandaard & ontwikkelingen leveranciers
 • Signaleren van trends en ontwikkelingen in de ICT binnen de zorg 
 • Adviseren van Stichting Koppeltaal op hoofdlijnen
 • Beleidsvorming
 • Netwerken GGZ-instellingen, leveranciers en Koppeltaal

Wat levert het op?

Een voorbeeld van co-creatie is het gezamenlijk ontwikkelen van een generieke cliëntreis tijdens een aantal workshops.

Deelname aan de GGZ deelnemersraad van Koppeltaal geeft inspraak en medezeggenschap in de ontwikkelingsrichting van Koppeltaal als informatiestandaard. De deelnemersraad geeft sturing aan de planningen, productontwikkeling en keuzes op organisatorisch niveau.

Vanwege de inhoudelijke doelstellingen, heeft aanwezigheid tijdens de GGZ deelnemersraad een verplicht karakter.

Naast de GGZ deelnemersraad, is er ook een ICT deelnemersraad en een Technische Community. Samen vormen zij de krachtige motor van Koppeltaal.