Digitaal is het nieuwe normaal, maar hoe gaan we dit doen? Samen ontwikkelen we een visie

Zowel GGZ-aanbieders als ICT-leveranciers staan de komende jaren voor uitdagingen op het gebied van digitalisering in en van de zorg, voor zowel cliënt als zorgverlener. Dit gaat soms in hoog tempo, maar hoe doen we dit verantwoord? Op donderdag 31 oktober wil VZVZ in gesprek met zowel zorgaanbieders als ICT-leveranciers om samen te kijken hoe we morgen willen werken.

Anna van Poucke daagt ons uit om, naar aanleiding van haar publicatie 'Wie doet het met wie' na te denken over hoe het zorglandschap er in de toekomst uitziet. Tijdens interactieve workshops gaan we dieper in op thema's als interactie met cliënten, cliëntportalen, medicatieveiligheid en e-health. Ook staan we stil bij de toekomst van gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgverlener en de mogelijkheid tot het uitwisselen van LAB-gegevens.

Het evenement richt zich op professionals, stafmedewerkers en bestuurders bij GGZ-aanbieders en IT-leveranciers. Deelname is kosteloos. In verband met de indeling van de deelsessies verzoeken wij u bij inschrijving uw interesse aan te geven.

 

Programma

15.00-15.30

Inloop met koffie en thee

15.30-15.45

Welkom door Adriaan Blankenstein - Voorzitter Raad van Bestuur VZVZ

15.45-16.00

Nieuwe toepassingen Uzi-pas door Marcel Settels - Productmanager Infrastructuur

 

Onderwerpen in deelsessies

 

16.00-16.45

16.45-17.30

Zaal 1 Zaal 2 Zaal 3
Medicatieoverdracht Koppeltaal

KoppelMij

MedMij

KoppelMij

Koppeltaal

17.30-17.45

Pauze

17.45-18.15

Wat leeft er in de GGZ-zorg? Door Anna van Poucke, sectorleider Health & Partner KPMG Health

  Zijn we in staat om na jaren van pilots en projecten eindelijk de transformatie in te zetten naar het zorglandschap van de toekomst, en de zorg in Nederland duurzaam en toegankelijk te houden? Anna van Poucke neemt ons mee op reis naar het zorglandschap van de toekomst en schetst het verbonden zorglandschap.
18.15-18.45

Debat naar aanleiding van vragen uit de zaal

18.45-20.00

Vullend hapje & drankje met gelegenheid tot netwerken

20.00

Einde

 

Inschrijven

 

Kijk voor bereikbaarheid op Van der Valk Hilversum - de Witte Bergen

De locatie beschikt over voldoende parkeergelegenheid.

Waar & wanneer?

31 oktober 2019
15:00 ~ 20:00
Van der Valk Hilversum - de Witte Bergen | Rijksweg 2, 3755 Eemnes