Hoe werkt aansluiting?

Aansluiten op Koppeltaal gebeurt in samenwerking met uw ICT-leveranciers. Stichting Koppeltaal is er om beide partijen bij te staan gedurende het aansluitproces. Organisaties betalen geen kosten aan Stichting Koppeltaal of VZVZ om aan te sluiten. Wel zijn investeringen nodig om koppelingen door ICT-leveranciers specifiek in te richten.

Na aansluiting bij Koppeltaal kunt u ook gebruik maken van applicaties van andere ICT-leveranciers die bij Koppeltaal zijn aangesloten. Hierover sluit u apart een overeenkomst met de betreffende leverancier.

Aansluiten in 7 stappen

Stap 1 | Een goed advies

Onze adviseurs informeren u en uw team uitgebreid over Koppeltaal; wat het is, hoe het werkt en waarom het voor u en uw organisatie geschikt is. Dit kan tijdens een persoonlijk gesprek of tijdens één van onze Demodagen. Neem contact op met Iris Dingenouts, adviseur Koppeltaal: 06 43783176 | dingenouts@vzvz.nl

Stap 2 | Letter of Commitment

Wanneer u besluit gebruik te willen maken van Koppeltaal, tekent u de letter of commitmentPDF. Hierin geeft u aan afspraken te maken met uw leveranciers dat deze de vereiste faciliteiten zullen aanbrengen in hun programmatuur om te kunnen (blijven) voldoen aan de Koppeltaal-standaard.

Stap 3 | Plan van aanpak

Wij ondersteunen u bij het opstellen van een plan van aanpak. Wij bespreken samen met u hoe uw ICT-leverancier het best kan aansluiten op Koppeltaal indien die nog niet is aangesloten. Afstemming binnen uw gebruikersvereniging zorgt dat u eventuele koppelkosten kunt verdelen. U bepaalt wat u koppelt, bijvoorbeeld starten met e-health en ROM, of eerst met EPD en e-health.

Bij het aansluiten zijn verschillende rollen van belang:

  • Zorgaanbieder: eindverantwoordelijke binnen haar domein(en)
  • IT-deelnemers: verantwoordelijk voor de correcte werking van de eigen applicatie
  • Koppeltaal VZVZ: verantwoordelijk voor de werking van applicaties conform architectuur Koppeltaal en verantwoordelijk voor optimale beschikbaarheid van de Koppeltaal-infrastructuur voor alle gebruikende Zorgaanbieders. Twee belangrijke rollen binnen VZVZ zijn:
    • Testteam
    • Koppeltaalketenregie

Stap 4 | Projectuitvoering

U leidt het project volgens plan en wij bieden uw ICT-leverancier(s) technische ondersteuning. Een specifieke instantie van de gewenste applicatie wordt verbonden met ieder relevant Koppeltaal domein. Dit is een deels geautomatiseerd en deels een administratief proces. Vragen of onduidelijkheden over het implementatietraject? Neem contact op met implementatiemanager Jan Noordermeer 070 3173400 | info@koppeltaal.nl

Stap 5 | Ketentest uitvoeren

Een Zorgaanbieder die nog niet is aangesloten op de productie-omgeving voert altijd een ketentest met alle betrokken IT-deelnemers uit. De Zorgaanbieder kan dat zelf doen, of laten doen door haar leveranciers. Het Koppeltaal ketentestteam kan u en uw leveranciers hierbij adviseren over aanpak en inhoud van de ketentest. Neem hiervoor contact op via koppeltaal-testteam@vzvz.nl

Stap 6 | Eigen verklaring

Na de ketentest overlegt de Zorgaanbieder een ondertekende Eigen Verklaring (bijlage A | Eigen Verklaring) aan het Testteam. Daarmee verklaart de zorgaanbieder dat het een aantal stappen heeft doorlopen, waardoor risico’s zijn gemitigeerd. Het testteam van Koppeltaal kan u hierover informeren: koppeltaal-testteam@vzvz.nl

Stap 7 | In productie

Na toetsing geeft Koppeltaal VZVZ opdracht aan Koppeltaal Support om een domein op de productie-omgeving klaar te maken voor ingebruikname door de Zorgaanbieder.

Wanneer u aangesloten bent op Koppeltaal kunt u samen met uw ICT-leverancier wijzigingen doorvoeren, zoals uitbreidingen of nieuwe releases.

Wijzigingen doorvoeren