Hoe werkt aansluiting?

Aansluiten op KoppeltaalGGZ gebeurt in samenwerking met een ICT-leverancier. Stichting Koppeltaal is er om beide partijen bij te staan gedurende het aansluitproces.  Organisaties hoeven geen kosten te betalen aan Stichting Koppeltaal of VZVZ om aan te sluiten. Wel zijn investeringen nodig om koppelingen door ICT-leveranciers specifiek in te richten.

Aansluiten in 5 stappen

  1. Onze adviseurs informeren u en uw team uitgebreid over Koppeltaal; wat het is, hoe het werkt en waarom het voor u en uw organisatie geschikt is.
  2. U geeft aan dat u gebruik wilt maken van de producten en diensten van de Stichting Koppeltaal.
  3. U tekent de letter of commitmentPDF waarin U aangeeft afspraken te zullen maken met leveranciers dat deze de vereiste faciliteiten zullen aanbrengen in hun programmatuur om te kunnen (blijven)voldoen aan de Koppeltaal-standaard.
  4. Wij helpen mee om uw plan van aanpak voor de aansluitingen op te stellen. Wij bespreken samen met u hoe uw ICT-leverancier het best kan aansluiten op Koppeltaal indien die nog niet is aangesloten. Afstemming binnen uw gebruikersvereniging zorgt dat u eventuele koppelkosten kunt verdelen. U bepaalt wat u koppelt, bijvoorbeeld starten met e-health en ROM, of eerst met EPD en e-health.
  5. U leidt het project volgens plan en wij bieden uw ICT-leverancier(s) technische ondersteuning. Een specifieke instantie van de gewenste applicatie wordt verbonden met ieder relevant Koppeltaal domein. Dit is een deels geautomatiseerd en deels een administratief proces. Zo zou Quli bijvoorbeeld kunnen aangeven dat ze in het domein ‘Leo Kannerhuis’ gegevens wil uitwisselen. Bij (eventuele) nieuwe koppelingen en blijven in contact met uw projectmanager.

Na aansluiting bij Koppeltaal heeft u de beschikking over elke module van elke ICT-leverancier die bij Koppeltaal is aangesloten.